W najnowszym numerze magazynu Transport Manager ukazał się artykuł apl. adw. Jakuba Mikusia z naszej kancelarii, który opisuje problemy przewoźników związane z transportami do Wielkiej Brytanii: (kliknij na obraz, aby pobrać artykuł w formacie PDF) Zachęcamy do lektury również na naszej stronie internetowej: Wielkie problemy w Wielkiej Brytanii Gdy ponad rok temu problem imigracyjny eskalował do dotąd niespotykanych rozmiarów, wydawało się,...

W związku z lipcową decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zmowy cenowej producentów ciężarówek zgłasza się do nas coraz więcej przewoźników, którzy zainteresowani są odzyskaniem części pieniędzy za zakup pojazdów w czasie nielegalnego porozumienia najpopularniejszych europejskich marek. Jesień 2016 roku to czas, gdy europejscy przewoźnicy za pośrednictwem wyspecjalizowanych kancelarii przygotowują się do wystąpienia przeciwko producentom ciężaró...

Na polskim rynku polis ubezpieczeniowych występują najczęściej trzy rodzaje ubezpieczeń transportowych: cargo (towaru), OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) oraz OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora). Firmy transportowe, które część zleceń wykonują własnymi pojazdami, a część podzlecają innym przewoźnikom zwykle posiadają 2 polisy, OCP i OCS. Niestety w przypadku uszkodzenia lub kradzieży towaru okazuje się, że ani polisa OCP ani OCS nie...

Ustawa prawo przewozowe bardzo szczegółowo reguluje kwestie procesu reklamacyjnego w transporcie. Skutkiem tego każdy zleceniodawca może wstrzymać płatność przewoźnikowi o 3 miesiące. Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie transportów krajowych wykonywanych przez przewoźników zarówno własnym taborem jak i tych, którzy podzlecili dany transport swojemu podwykonawcy (tzw. przewoźnik umowny, błędnie spostrzegany w branży transportowej jako ‘spedytor...

Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przewożonego towaru jest tak wielkie, iż większość firm nadawczych wymaga posiadania przez przewoźnika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Sprawa byłaby banalna gdyby nie fakt, że zarówno polisa OCP (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika), jak i polisa OCS (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora), są ubezpieczeniami w pełni dobrowolnymi (w odróżnieniu np. od OC po...

Wszystkie firmy pracujące w branży TSL, zarówno nadawcy, spedycje jak i przewoźnicy, zastanawiają się w jaki sposób zwiększyć zaufanie wobec swoich kontrahentów, pomimo rosnącej ilości kradzieży i wyłudzeń w transporcie. Każdy zapewnia o swojej uczciwości, przesyła skany wszelkiego rodzaju certyfikatów i referencji, jednakże zawsze pozostaje pewna doza niepewności i ryzyka związanego z brakiem rzetelności kontrahenta. Powstaje zatem pytanie jak ...