W dniach 20-21 października 2016 r. Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii, który pełni również prestiżową funkcję ESTA Transport Section Executive wziął udział w spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego w Sztokholmie. Tematem spotkania były m.in.: certyfikat kompetencji - Abnormal Load Escort Certificates of Competence problemy administracyjne we Francji problemy niemieckich przewoźników z zezwol...

Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii, w ramach pełnienia funkcji Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego wziął udział w Spotkaniu Roboczym OSPTN, które odbyło się w Warszawie w dniu 13 października 2016 r. Zarząd OSPTN otrzymał wcześniej pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa przekazujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy  - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bar...

W dniach 14-15 kwietnia w Monachium odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego (ESTA), w którym z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego uczestniczył Łukasz Chwalczuk - prawnik naszej kancelarii. Podczas spotkania Sekcji Transportu ESTA, w którym brali udział przedstawiciele stowarzyszeń skupiających przewoźników ładunków ponadnormatywnych z 11 krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Niemiec...

Katowicka konferencja, która odbyła się 14 kwietnia 2015 r. zakończyła tegoroczną edycję Spotkań Transportowych. Przez 9 tygodni cała branża TSL spotykała się w największych polskich miastach w celu wspólnej debaty nad aktualnymi problemami i wyzwaniami stojącymi przed polskim transportem. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość wzbogacić swoją wiedzę podczas prelekcji wygłaszanych przez specjalistów z wielu dziedzin. Jednym z ekspertów Spo...

W spotkaniu Komisji Logistyki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbędzie się we wtorek 09.09.2014 o godzinie 10:00 w siedzibie Izby przy ul. Miodowej 14 w Warszawie weźmie udział Łukasz Chwalczuk z naszej Kancelarii. Tematem spotkania będą: Zasady rozliczania ryczałtu za nocleg kierowców Temat szczególnie aktualny ze względu na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.06.2014 r. Pan Łukasz Prasołek, były pracownik Depart...