Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Usługi naszej kancelarii uwzględniają realia i uwarunkowania branży TSL

Kancelaria Prawna IURIDICA we współpracy z doświadczonymi ekspertami z dziedziny ochrony danych osobowych świadczy kompleksową usługę wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Oferta obejmuje zarówno przeprowadzenie audytu systemu ochrony danych osobowych, jak i przygotowanie kompleksowej dokumentacji, wprowadzenie prawidłowych procedur, zarządzanie procesem zmian w firmie oraz bieżące doradztwo.

Szczegółowy zakres usług

Audyt elektroniczny

Wykonywany przed przystąpieniem do wdrożenia. Efektem audytu jest opracowanie raportu w formie zaleceń, jakie procesy należy zastosować w danym przedsiębiorstwie.

Wdrożenie zaleceń wynikających z audytu

Opracowanie, na podstawie wyników audytu, planu wdrożeniowego. Wdrożenie obejmuje m.in.:

 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji wymaganej przez RODO i wsparcie przy jej wprowadzeniu w organizacji;
 • konsultacje i opiniowanie istniejącej dokumentacji;
 • nadzór nad wprowadzaniem rekomendowanych sposobów zabezpieczeń;
 • opiniowanie procesów i projektów realizowanych w przedsiębiorstwie;
 • opracowanie instrukcji wspierających:
  • realizację praw osób, których dane są przetwarzane,
  • postępowanie z incydentami bezpieczeństwa,
  • spełnienie obowiązku informacyjnego administratora;
 • bieżace konsultacje.

Audyt podsumowujący (sprawdzający) w siedzibie klienta

Kompleksowe sprawdzenie procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie, doskonalenie tego, co już zostało wypracowane, weryfikacja obszarów, które wymagają dalszych działań oraz sprawdzenie organizacyjne przestrzegania zasad bezpiecznego przetwarzania danych.

Wdrożenie zaleceń wynikających z audytu podsumowującego

Wdrożenie w postaci realizacji zaleceń wyłącznie z audytu podsumowującego lub stała współpraca w ramach outsorcingu Inspektora Danych Osobowych.

Powołanie i pełnienie roli Inspektora Danych Osobowych (outsorcing zadań)

Usługa jest dostępna dla klientów, którzy dokonali kompleksowego audytu – zarówno elektronicznego, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa oraz wdrożenia.

Skontaktuj się z nami

Pomoc prawną związaną z RODO świadczy:
Agata Majerska
Agata Majerska
Autorka literatury prawniczej, doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego.

Zobacz profil, aby się skontaktować