70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie I instancji

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Należąca do Klienta Kancelarii naczepa – chłodnia uległa uszkodzeniu w trakcie kolizji, do której doszło na terenie Holandii. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wy...

Wygrana przewoźnika pozwanego o zapłatę 37.000 zł za uszkodzenie towar Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego. Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz drogowy towaru – świeżych owoców. Po dotarciu na miejsce rozładunku odbiorca odmówił odbioru towaru, gdyż owoce były częściowo zepsute. W konsekwencji przewoźnik został pozwany o zapłatę odszkodowania z...

Ugodowe zakończenie sprawy odszkodowania za skradziony sprzęt RTV w wysokości 60.000,00 euro

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Klient Kancelarii otrzymał od swojego kontrahenta zlecenie dotyczące przewozu sprzętu RTV. Wykonanie przewozu zlecił przewoźnikowi, z którym już uprzednio współpracował. W trakcie przewozu nieznani sprawcy ukradli większość przewożonego towaru. Odbiorca towaru otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela cargo, który po wypłacie odszkodowania zwrócił się z roszczeniem regresowy...

200.000,00 zł odszkodowania od podwykonawcy

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Klient Kancelarii – przewoźnik otrzymał zlecenie wykonania międzynarodowego przewozu towarów. Z uwagi na brak możliwości wykonania przewozu własnymi pojazdami, przewoźnik podzlecił przewóz podwykonawcy, z którym wcześniej wielokrotnie współpracował. W trakcie przewozu wykonywanego przez podwykonawcę doszło do kradzieży całości przewożonego towaru. W związku z kradzieżą prz...

Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej. Klient Kancelarii mieszkał i pracował w Polsce, nie posiadał jednak obywatelstwa polskiego - ustawa określająca zasady przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej jako jedno z kryteriów członkostwa wskazywała natomiast posiadanie obywatelstwa polskiego. (mehr …)

300.000,00 zł zadośćuczynienia za błąd medyczny

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Kancelaria reprezentowała Klientów, którzy dochodzili od szpitala zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w w wyniku śmierci osoby najbliższej. (mehr …)

27.000,00 euro odszkodowania z ubezpieczenia OCP za częściowe uszkodzenie towaru w trakcie przewozu

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Klient Kancelarii - przewoźnik wykonywał przewóz mrożonek. Po załadowaniu towaru kierowca skontaktował się ze spedytorem celem ustalenia temperatury przewozu. Na skutek nieporozumienia kierowca otrzymał informację o dodatniej temperaturze przewozu i ustawił agregat na wartość dodatnią. (mehr …)

Anulowanie kary w wysokości blisko 3 milionów złotych nałożonej na polskiego przewoźnika przez HM Revenue & Customs

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Kara w wysokości 577 tysięcy funtów groziła Klientowi kancelarii za nieświadomy przewóz przez granicę brytyjską ponad miliona sztuk papierosów. Prawnikom kancelarii udało się odzyskać bez opłat ciągnik z naczepą przewoźnika, a następnie, we współpracy z partnerską, brytyjską kancelarią, doprowadzić do anulowania kary w wysokości bliskiej 3 milionów złotych. (mehr &hel...

30.000,00 euro z ubezpieczenia OCP z tytułu kradzieży sprzętu AGD

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Klient kancelarii - przewoźnik wykonywał przewóz sprzętu AGD, a w czasie nocnego postoju doszło do kradzieży części przewożonego towaru. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na art. 17 ust. 2 Konwencji CMR, zgodnie z którym przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za zaginięcie towaru, jeżeli spowodowane zostało ono okolicznościami, których przewo...

90.000,00 zł odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży sprzętu elektronicznego w trakcie przewozu

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Klient Kancelarii - przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz sprzętu elektronicznego. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia, w trakcie odbioru towaru, okazało się, że zarówno plomba, jak i klamra zabezpieczająca naczepę zostały naruszone w trakcie przewozu, a część towaru została skradziona. (mehr …)

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.Podczas przewozu wykonywanego przez Klienta Kancelarii doszło do szkody, w wyniku której konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Decyzja o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia OCP została wydana przez ubezpieczyciela dopiero 1,5 roku po zdarzeniu, po wcześniejszej kilkukrotnej odmowie wypłaty odszkodowania. (mehr …)

399.858,29 PLN od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Przewoźnik z Sochaczewa otrzymał od dużej, międzynarodowej spedycji zlecenie przewiezienia nowoczesnych telewizorów LED na trasie Hiszpania - Polska. W trakcie jazdy na terenie Francji doszło do wypadku drogowego, wynikiem czego uszkodzony został towar o wartości 123 000 €. W trakcie likwidacji szkody przewoźnik reprezentowany przez prawników Kancelarii Prawnej Iuridica został objęty pełną ochroną prawną zarówno na etapie ustalenia ostatecznej kwoty należnej osobie uprawnionej, jak i w trakcie likwidacji szkody ubezpieczyciela. Dzięki odpowi...

Dzięki reprezentacji kancelarii IURIDICA kolejny przewoźnik odzyskał od Border Force swój zestaw ciężarowy

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.W połowie lipca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku pół miliona sztuk papierosów. Towary podlegający akcyzie zostały ukryte, a zleceniodawca po raz drugi zlecał transport naszemu Klientowi. Po informacji na temat zatrzymania pojazdu w Anglii, kontakt ze zleceniodawcą urwał się natychmiastowo. Klient, za naszą ...

Skuteczny zwrot ciągnika z naczepą po zatrzymaniu przez służby celne Border Force

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.W połowie marca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku 1,5 miliona sztuk papierosów oraz 5 ton nieprzetworzonego tytoniu. Zleceniodawcami przewozu ładunków byli dwaj niezależni zleceniodawcy. Prawnicy Kancelarii, posiadający ogromne doświadczenie w tego typu postępowaniach, doprowadzili do zwrotu ciągnika i nacze...

Oddalone roszczenie o zapłatę 120.000,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.Od 2011 roku Kancelaria reprezentowała przewoźnika, który został pozwany przez znanego producenta opon o zapłatę kwoty 120.000,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony w trakcie przewozu towar. Już w odpowiedzi na pozew prawnicy Kancelarii podnosili zarzut braku legitymacji czynnej wynikający ze specyficznego uregulow...

21.000,00 euro od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21.01.2016 r.

Klient Kancelarii – spedytor zlecił wykonanie przewozu zagranicznemu przewoźnikowi. Towar przyjęty do przewozu nigdy nie dotarł jednak do odbiorcy, brak było również kontaktu z przewoźnikiem. W związku z zaginięciem towaru Klient zobowiązany był do zapłaty na rzecz swojego kontrahenta kwoty odpowiadające wartości towaru. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania z tytułu posiadanego przez Klienta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). Również Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, że odpowiedzialność ubezpiecz...

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego i umorzenie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.W postępowania na wykonanie roboty budowlanej oferta Klienta kancelarii została odrzucona. W uzasadnieniu swojej decyzji zamawiający wskazał, iż kosztorys ofertowy został dołączony do oferty jedynie w formie elektronicznej. W konsekwencji zdaniem zamawiającego oferta nie spełnia wymagań dotyczących składania oferty w f...

Oddalone roszczenie o zapłatę 34.000,00 zł – wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26.05.2015 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Uzasadniając roszczenie PBUK podało, że Klient jako posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za zdarzenie drogowe, które miało miejsce w Czechach. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym zaistniała szkoda została pokryta przez czeskie biuro narodowe (odpowiednik polskiego PBUK), które następnie zażądało jej zwrotu od PBUK. Po wypłacie odszkodowania na rzecz czeskiego biura narodowego PBUK skierowało roszczenie ...

Oddalone roszczenie o zapłatę 76.415,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.08.2014 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez swojego zleceniodawcę o odszkodowanie z tytułu częściowego zaginięcia towaru. Wartość skradzionego towaru obliczona zgodnie z przepisami Konwencji CMR była ok. 20-krotnie niższa niż dochodzone roszczenie (wynosiła ok. 4.000,00 zł) i została przez Klienta zapłacona. Zleceniodawca argumentował jednak, że zawarł z Klientem umowę spedycji, do której nie mają zastosowania przepisy Konwencji CMR, a w związku z tym Klient jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania w wysokości całkowitej wartości sk...

78.073,00 zł od kontrahenta naszego Klienta – wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26.09.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik ponadnormatywny realizował transport konstrukcji stalowych na rzecz swojego kontrahenta. Wykonanie transportu było uzależnione od uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych w trzech krajach, a to Szwajcarii, Niemczech i Polsce. Z przyczyn niezależnych od przewoźnika proces uzyskania zezwoleń uległ wydłużeniu – w konsekwencji termin rozładunku uległ przesunięciu. Z tytułu opóźnienia kontrahent przewoźnika obciążył go karami umownymi przewyższającymi wysokość należnego frachtu. Sądy obu instancji podzieliły a...

skuteczna obrona przed roszczeniem o zaniechanie używania nazwy przedsiębiorstwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Admin w Warszawie

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.Klient naszej Kancelarii – przedsiębiorca prowadzący agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami otrzymał od swojego konkurenta wezwanie do zaprzestania z korzystania z dotychczasowej nazwy agencji powołując się na wyłączne prawo do używania nazwy firmy przyznane przez Urząd Patentowy RP. Nasza kancelaria wystąpiła...

123.268,00 zł od odbiorcy towaru – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.03.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik na zlecenie spedytora wykonywał usługi przewozowe. Wszystkie przewozy wykonane zostały prawidłowo, spedytor okazał się jednak podmiotem niewypłacalnym – pomimo upływu terminów płatności Klient nie otrzymał należnego przewoźnego. Kancelaria reprezentował Klienta w procesie o zapłatę przewoźnego przeciwko odbiorcy, który przyjął przesyłki wraz z listami przewozowymi. Sąd zasądził na rzecz Klienta całość dochodzonego przewoźnego w kwocie ponad 120.000,00 zł. Wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się.

75.358,00 euro od PZU S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.01.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał transport mięsa z Polski do Turcji. Na bułgarsko – tureckim przejściu granicznym służby weterynaryjne stwierdziły, że mięso uległo zepsuciu i odmówiły dopuszczeniu towaru do obrotu. Przyczyną powstania szkody była awaria agregatu chłodniczego. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w ramach posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Zarówno sąd I instancji, jak i sąd II instancji przyznały rację przewoźnikowi reprezentowanemu przez prawników Kancelarii zasądzając w całości nale...