Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Uzyskanie zgody osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych jest najprostszą metodą zalegalizowania naszego postępowania z tymi danymi.

Istotne jest jednak dopilnowanie tego, aby taka zgoda była w ogóle ważna, tj. miała wymaganą prawem treść i formę oraz została wyrażona przez upoważnioną do tego osobę.

Zgodnie z treścią RODO, najważniejszymi elementami konstrukcyjnymi zgody są jej:

  • dobrowolność
  • konkretność
  • świadomość
  • jednoznaczność.

Ustawodawca europejski przyjął jako zasadę, że zgoda może być wyrażona tylko poprzez wyraźne działanie potwierdzające – przez czynność, a nie bierność. Zatem aby wyrazić zgodę, trzeba aktywnie okazać swoje potwierdzenie. Niedopuszczalne jest domniemywanie wyrażenia zgody z faktu, że ktoś się czemuś nie sprzeciwił.

Zgodę na przetwarzanie ma wyrazić:

  • osoba, której dane dotyczą, lub
  • osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 16 lat.

Co ważne, zgoda nie może być połączona z oświadczeniem o innej treści, co zdarza się często, kiedy w jednym okienku klikamy na zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu danej strony internetowej lub sklepu. Tego typu oświadczenia powinny być wyraźnie rozdzielone.

Zgoda na przetwarzanie danych wyrażana jest przez osobę fizyczną w konkretnym celu, który powinien podać administrator danych. Jedna zgoda obejmuje jeden cel przetwarzania danych. Zatem jeśli chcemy uzyskać zgodę klienta na wysłanie mu newslettera, wyraźnie zaznaczamy, że chodzi o newsletter. Jeśli chcemy zachować dane osoby fizycznej dla celów przyszłej rekrutacji, wyraźnie wskazujemy, że o to właśnie chodzi.

Należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych może być zawsze cofnięta. To administrator danych musi dopilnować tego, aby nie dopuścić do cofnięcia zgody lub udokumentować fakt jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych mimo braku zgody osoby, której dane dotyczą, jest możliwe tylko po spełnieniu innych przesłanek ważności przetwarzania.

Potrzebujesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Skontaktuj się z nami

Pomoc prawną związaną z RODO świadczy:
Agata Majerska
Agata Majerska
Autorka literatury prawniczej, doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego.

Zobacz profil, aby się skontaktować