Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Wygrana przewoźnika pozwanego o zapłatę 37.000 zł za uszkodzenie towar Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego. Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz drogowy towaru – świeżych owoców. Po dotarciu na miejsce rozładunku odbiorca odmówił odbioru towaru, gdyż owoce były częściowo zepsute. W konsekwencji przewoźnik został pozwany o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia towaru. Zdaniem powoda, przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa, gdyż przewoził towar w nieodpowiedniej, zbyt wysokiej temperaturze, wskutek czego w trakcie przewozu doszło do zepsucia części przewożonych owoców. 

Kancelaria reprezentowała przewoźnika przed Sądem I instancji argumentując, że jakość owoców była nieprawidłowa już w momencie przekazania przewoźnikowi do przewozu. Część owoców była zawilgocona, nadto owoce nie zostały schłodzone do odpowiedniej temperatury przed załadunkiem. Dlatego już na miejscu załadunku uzgodniono wyższą temperaturę przewozu niż pierwotnie wskazana przewoźnikowi. W trakcie trwającego ponad 4 lata postępowania na wniosek Kancelarii przeprowadzono również dowód z opinii biegłych. Wykazał on, że podwyższenie temperatury przewozu do wartości, jaka miała miejsce w trakcie przewozu, nie mogło spowodować zepsucia owoców w takim stopniu, aby utraciły one wartość handlową.

Sąd I instancji zasądził jednak w całości dochodzone odszkodowanie, podzielając argumentację powoda. Uznał również, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru, a nadto dopuścił się rażącego niedbalstwa w trakcie wykonywania przewozu. Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i oddalił w całości roszczenie przeciwko przewoźnikowi. Sąd II instancji podzielił argumentację Kancelarii podniesioną w apelacji, wskazując, iż dowody przeprowadzone w sprawie obaliły domniemanie wynikające z listu przewozowego CMR, że towar był w dobrym stanie w chwili przyjęcia do przewozu. Sąd podzielił również stanowisko Kancelarii, że przewoźnikowi zlecono przewóz w temperaturze wyższej, niż twierdził powód. W konsekwencji, Sąd II instancji uznał także, że w okolicznościach sprawy brak podstaw, aby przewoźnikowi przypisać rażące niedbalstwo.