Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.

W niniejszym dziale opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez prawników naszej kancelarii. Chwalimy się nimi jako naszymi sukcesami, ale są to przede wszystkim sukcesy naszych Klientów.

70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie I instancji

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Należąca do Klienta Kancelarii naczepa – chłodnia uległa uszkodzeniu w trakcie kolizji, do której doszło na terenie Holandii. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowani...

Wygrana przewoźnika pozwanego o zapłatę 37.000 zł za uszkodzenie towar Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego. Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz drogowy towaru – świeżych owoców. Po dotarciu na miejsce rozładunku odbiorca odmówił odbioru towaru, gdyż owoce były częściowo zepsute. W konsekwencji przewoźnik został...

Ugodowe zakończenie sprawy odszkodowania za skradziony sprzęt RTV w wysokości 60.000,00 euro

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Klient Kancelarii otrzymał od swojego kontrahenta zlecenie dotyczące przewozu sprzętu RTV. Wykonanie przewozu zlecił przewoźnikowi, z którym już uprzednio współpracował. W trakcie przewozu nieznani sprawcy ukradli większość przewożonego towaru. Odbiorca towaru otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela cargo, który po wypłacie odszkodowania z...

200.000,00 zł odszkodowania od podwykonawcy

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Klient Kancelarii – przewoźnik otrzymał zlecenie wykonania międzynarodowego przewozu towarów. Z uwagi na brak możliwości wykonania przewozu własnymi pojazdami, przewoźnik podzlecił przewóz podwykonawcy, z którym wcześniej wielokrotnie współpracował. W trakcie przewozu wykonywanego przez podwykonawcę doszło do kradzieży całości przewożonego t...

Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej. Klient Kancelarii mieszkał i pracował w Polsce, nie posiadał jednak obywatelstwa polskiego - ustawa określająca zasady przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej jako jedno z kryteriów członkostwa wskazywała natomiast posiadanie obywatelstwa polskie...

300.000,00 zł zadośćuczynienia za błąd medyczny

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Kancelaria reprezentowała Klientów, którzy dochodzili od szpitala zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w w wyniku śmierci osoby najbliższej. (suite…)

27.000,00 euro odszkodowania z ubezpieczenia OCP za częściowe uszkodzenie towaru w trakcie przewozu

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Klient Kancelarii - przewoźnik wykonywał przewóz mrożonek. Po załadowaniu towaru kierowca skontaktował się ze spedytorem celem ustalenia temperatury przewozu. Na skutek nieporozumienia kierowca otrzymał informację o dodatniej temperaturze przewozu i ustawił agregat na wartość dodatnią. (suite…)

Anulowanie kary w wysokości blisko 3 milionów złotych nałożonej na polskiego przewoźnika przez HM Revenue & Customs

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Kara w wysokości 577 tysięcy funtów groziła Klientowi kancelarii za nieświadomy przewóz przez granicę brytyjską ponad miliona sztuk papierosów. Prawnikom kancelarii udało się odzyskać bez opłat ciągnik z naczepą przewoźnika, a następnie, we współpracy z partnerską, brytyjską kancelarią, doprowadzić do anulowania kary w wysokości bliskiej 3 m...

30.000,00 euro z ubezpieczenia OCP z tytułu kradzieży sprzętu AGD

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Klient kancelarii - przewoźnik wykonywał przewóz sprzętu AGD, a w czasie nocnego postoju doszło do kradzieży części przewożonego towaru. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na art. 17 ust. 2 Konwencji CMR, zgodnie z którym przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za zaginięcie towaru, jeżeli spowodowane zostało o...

90.000,00 zł odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży sprzętu elektronicznego w trakcie przewozu

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Klient Kancelarii - przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz sprzętu elektronicznego. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia, w trakcie odbioru towaru, okazało się, że zarówno plomba, jak i klamra zabezpieczająca naczepę zostały naruszone w trakcie przewozu, a część towaru została skradziona. (suite…)

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.Podczas przewozu wykonywanego przez Klienta Kancelarii doszło do szkody, w wyniku której konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Decyzja o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia OCP została wydana przez ubezpieczyciela dopiero 1,5 roku po zdarzeniu, po wcześniejszej kilkukrotnej odmowie wypłaty odszkodowania. (suite&hell...

399.858,29 PLN od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Przewoźnik z Sochaczewa otrzymał od dużej, międzynarodowej spedycji zlecenie przewiezienia nowoczesnych telewizorów LED na trasie Hiszpania - Polska. W trakcie jazdy na terenie Francji doszło do wypadku drogowego, wynikiem czego uszkodzony został towar o wartości 123 000 €. W trakcie likwidacji szkody przewoźnik reprezentowany przez prawników Kancelarii Prawnej Iuridica został objęty pełną ochroną prawną zarówno na etapie ustalenia ostatecznej kwoty należnej osobie uprawnionej, jak i w trakcie likwidacji szkody ubezpieczyciela. Dzięki odpowi...

Dzięki reprezentacji kancelarii IURIDICA kolejny przewoźnik odzyskał od Border Force swój zestaw ciężarowy

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.W połowie lipca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku pół miliona sztuk papierosów. Towary podlegający akcyzie zostały ukryte, a zleceniodawca po raz drugi zlecał transport naszemu Klientowi. Po informacji na temat zatrzymania pojazdu w Anglii, kontakt ze zleceniodawcą urwał się...

Skuteczny zwrot ciągnika z naczepą po zatrzymaniu przez służby celne Border Force

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.W połowie marca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku 1,5 miliona sztuk papierosów oraz 5 ton nieprzetworzonego tytoniu. Zleceniodawcami przewozu ładunków byli dwaj niezależni zleceniodawcy. Prawnicy Kancelarii, posiadający ogromne doświadczenie w tego typu postępowaniach, dopro...

Oddalone roszczenie o zapłatę 120.000,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais et anglais américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Od 2011 roku Kancelaria reprezentowała przewoźnika, który został pozwany przez znanego producenta opon o zapłatę kwoty 120.000,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony w trakcie przewozu towar. Już w odpowiedzi na pozew prawnicy Kancelarii podnosili zarzut braku legitym...

21.000,00 euro od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 21.01.2016 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – spedytor zlecił wykonanie przewozu zagranicznemu przewoźnikowi. Towar przyjęty do przewozu nigdy nie dotarł jednak do odbiorcy, brak było również kontaktu z przewoźnikiem. W związku z zaginięciem towaru Klient zobowiązany był do zapłaty na r...

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego i umorzenie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais et anglais américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.W postępowania na wykonanie roboty budowlanej oferta Klienta kancelarii została odrzucona. W uzasadnieniu swojej decyzji zamawiający wskazał, iż kosztorys ofertowy został dołączony do oferty jedynie w formie elektronicznej. W konsekwencji zdaniem zamawiającego oferta nie...

Oddalone roszczenie o zapłatę 34.000,00 zł – wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 26.05.2015 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Uzasadniając roszczenie PBUK podało, że Klient jako posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za zdarzenie drogowe, które miało miejsce w Czechach. Pojazd ...

Oddalone roszczenie o zapłatę 76.415,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 21.08.2014 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez swojego zleceniodawcę o odszkodowanie z tytułu częściowego zaginięcia towaru. Wartość skradzionego towaru obliczona zgodnie z przepisami Konwencji CMR była ok. 20-krotnie niższa niż dochodzone roszczenie (wyno...

78.073,00 zł od kontrahenta naszego Klienta – wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia 26.09.2013 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – przewoźnik ponadnormatywny realizował transport konstrukcji stalowych na rzecz swojego kontrahenta. Wykonanie transportu było uzależnione od uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych w trzech krajach, a to Szwajcarii, Niemczech i Pol...

Skuteczna obrona przed roszczeniem o zaniechanie używania nazwy przedsiębiorstwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais et anglais américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient naszej Kancelarii – przedsiębiorca prowadzący agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami otrzymał od swojego konkurenta wezwanie do zaprzestania z korzystania z dotychczasowej nazwy agencji powołując się na wyłączne prawo do używania nazwy firmy przyznane prz...

123.268,00 zł od odbiorcy towaru – wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 20.03.2013 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – przewoźnik na zlecenie spedytora wykonywał usługi przewozowe. Wszystkie przewozy wykonane zostały prawidłowo, spedytor okazał się jednak podmiotem niewypłacalnym – pomimo upływu terminów płatności Klient nie otrzymał należnego przewoźnego. K...

75.358,00 euro od PZU S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 15.01.2013 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en polonais, anglais américain et allemand. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał transport mięsa z Polski do Turcji. Na bułgarsko – tureckim przejściu granicznym służby weterynaryjne stwierdziły, że mięso uległo zepsuciu i odmówiły dopuszczeniu towaru do obrotu. Przyczyną powstania szkody była awaria...