Agnieszka Sowa

adwokat

Wykształcenie i kwalifikacje

Adwokat, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska w Katedrze Prawa Cywilnego) oraz europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Specjalizacje

  • opiniuje polisy ubezpieczeniowe oraz ogólne warunki ubezpieczenia, m.in. OCP, OCS, OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia należności handlowych
  • przygotowuje projekty i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym
  • bierze udział w procesach odszkodowawczych
  • doradza na etapie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych, w szczególności w zakresie ustalenia statusu MSP

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na prawie ubezpieczeń gospodarczych. Jest współautorką książki „Ubezpieczenia w transporcie” oraz autorką rozdziału „Charakter prawny powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku” w monografii „Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych”. Jest również autorką artykułów w czasopismach branżowych („TSL Biznes”, „Builder”, portal etransport.pl) oraz publikatorach prawniczych. Uczestniczy w konferencjach naukowych prezentując referaty dotyczące zagadnień prawa zobowiązań oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa gospodarczego dla studentów studiów podyplomowych.

Prywatnie

Lubi klasykę kryminału oraz literaturę faktu.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.

Skontaktuj się