Zwykle wydaje nam się, że aby przetwarzać dane osobowe musimy mieć wyraźną zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Tymczasem zarówno rozporządzenie RODO, jak i ustawa o ochronie danych osobowych dopuszczają przetwarzanie danych również bez takiej zgody, jeśli jednak odbywa się ono na określonej podstawie prawnej.

Co to oznacza w praktyce? RODO wymienia także inne, oprócz zgody, okoliczności, w których można przetwarzać dane osobowe osoby fizycznej. Są nimi:

  • Niezbędność przetwarzania danych osoby fizycznej do wykonania zawartej z nią umowy lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.
  • Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  • Niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej.
  • Niezbędność przetwarzania do wykonania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Trzeba podkreślić, że intencją europejskiego ustawodawcy przy tworzeniu RODO było ułatwienie dokonywania operacji na danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu osobom fizycznym ochrony ich danych. Stąd zasadą jest ogólne dopuszczenie przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych, gdy tylko spełniona jest jedna z przesłanek wyliczonych powyżej.

Potrzebujesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Skontaktuj się z nami

Pomoc prawną związaną z RODO świadczy:
Agata Majerska
Agata Majerska
Autorka literatury prawniczej, doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego.

Zobacz profil, aby się skontaktować