Wszystkie firmy, które zbierają i wykorzystują dane osób fizycznych, zarówno własnych pracowników, jak i swoich kontrahentów, muszą przygotować się do zmian. Dotyczy to także firm z branży TSL.

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Podstawowym celem rozporządzenia jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a jednocześnie poszerzenie możliwości biznesowych dla firm poprzez ułatwienie swobodnego przepływu danych osobowych na rynku cyfrowym.

Na mocy nowych przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nakładać wysokie kary finansowe na przedsiębiorców naruszających unijne przepisy. W związku z tym, żeby nie narażać przedsiębiorstwa na ewentualne kary finansowe, konieczne jest wprowadzenie systemowego planu zarządzania danymi osobowymi w firmie.

Wprowadzenie zmian powinno być poprzedzone oceną stanu faktycznego systemu ochrony danych osobowych i ustaleniem, jakie kroki należy podjąć w celu doprowadzenia całości działań firmy do zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Po ustaleniu stanu faktycznego, konsekwencją powinno być przygotowanie kompleksowej dokumentacjiwymaganej przez RODO, a następnie wprowadzenie prawidłowych procedur, zarządzanie procesem zmian w firmie oraz bieżący nadzór.

Potrzebujesz pomocy przy wprowadzaniu zmian w systemie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie?

Skontaktuj się z nami

Pomoc prawną związaną z RODO świadczy:
Agata Majerska
Agata Majerska
Autorka literatury prawniczej, doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego.

Zobacz profil, aby się skontaktować