Zapraszamy na najbliższe konferencje

6 marca Łukasz Chwalczuk na konferencji ESTA & FEM Experts Summit w Hamburgu  będzie mówił o bezpieczeństwie w transporcie ponadgabarytowym i usługach dźwigowych, a dzień później w Poznaniu, podczas konferencji Spotkania Transportowe, o reklamacji szkód transportowych oraz o warunkach w zleceniach.

Bartosz Majerski natomiast 6 marca na konferencji Transport Manager Meeting w Katowicach opowie o reklamacji szkód transportowych.

8 marca w Wiśle na konferencji Systemy Kolejowe prezentację o reklamacji szkód w przewozach kolejowych wygłosi Łukasz Chwalczuk, a Bartosz Majerski na tej samej konferencji wygłosi prezentację o zamówieniach publicznych.