123.268,00 zł od odbiorcy towaru – wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 20.03.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik na zlecenie spedytora wykonywał usługi przewozowe. Wszystkie przewozy wykonane zostały prawidłowo, spedytor okazał się jednak podmiotem niewypłacalnym – pomimo upływu terminów płatności Klient nie otrzymał należnego przewoźnego. Kancelaria reprezentował Klienta w procesie o zapłatę przewoźnego przeciwko odbiorcy, który przyjął przesyłki wraz z listami przewozowymi. Sąd zasądził na rzecz Klienta całość dochodzonego przewoźnego w kwocie ponad 120.000,00 zł. Wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się.