Prawny background e-commerce

W dobie rosnącej popularności sprzedaży internetowej wygląd strony internetowej, jej przejrzystość, wykorzystane oprogramowanie czy sposób prezentacji oferowanego produktu to kluczowe elementy wpływające na sukces handlu e-commerce. Przedsiębiorcy często zapominają jednak o prawnych regulacjach związanych z prowadzeniem handlu w Internecie, co prowadzi do konfliktów z kupującymi, organami państwa czy też strat finansowych, a w skrajnych przypadka...
przewóz narkotyków

Sukces działań Kancelarii Prawnej IURIDICA -  zwolnienie bez opłat zatrzymanego przez Border Force pojazdu podczas próby wwozu przez kierowcę do Wielkiej Brytanii narkotyków o wartości około miliona złotych. Zestaw klienta Kancelarii – dużej spółki transportowo-spedycyjnej spod Warszawy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Border Force w Dover w grudniu ubiegłego roku. Przewożonym towarem na naczepie były opony francuskiego producenta, najwi...
pasmo sukcesów

Pasmo sukcesów na gruncie spraw prowadzonych przed Border Force W przeciągu ostatniego roku Kancelaria Prawna IURIDICA współpracowała z ponad setką firm transportowych w sprawach prowadzonych przez Border Force. Pomoc polegała głównie na sporządzeniu wyjaśnień po zdarzeniach, sprzeciwów od decyzji nakładających kary, a także przygotowywaniu procedury zabezpieczającej przez nielegalną imigracją. Prawdziwe pasmo sukcesów kancelarii. Przed działan...
uniknięcie kar Border Force

Prawidłowe formalne zabezpieczenie firmy przed nielegalną imigracją sposobem na uniknięcie kar Border Force za przewóz nielegalnych imigrantów. Prawidłowy system zabezpieczający przed nielegalną imigracją, nawet bez certyfikatu akredytacyjnego Border Force, może zapewniać skuteczną ochronę przed nałożeniem kar za przewóz nielegalnych imigrantów (uniknięcie kar Border Force). Taki prawidłowy system jest jednocześnie podstawą do złożenia wniosku o...
przewóz nielegalnych imigrantów

Ponad 150 tysięcy złotych kary nałożonej prze Border Force na ojca i syna za przewóz 26 nielegalnych imigrantów. Do kancelarii zgłosił się klient – przewoźnik z małopolski z decyzją Border Force nakładającą na firmę karę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych oraz na kierowcę karę w wysokości ponad 50 tysięcy złotych za przewóz nielegalnych imigrantów. Służby brytyjskie odnalazły na pojeździe – zestawie siodłowym, aż 26 osób będących nielegalnymi...
uniknięcie kar Border Force

Akredytacja służb brytyjskich Border Force gwarancją uniknięcia nałożenia kary za przewóz nielegalnych imigrantów. Jedna z firm transportowych będąca niezależną, międzynarodową firmą spedycyjną i logistyczną, z uwagi na brak powodzenia wewnętrznych działań w walce z problemem nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się na pojazdach firmy na teren Wielkiej Brytanii, zwróciła się o pomoc do Kancelarii Prawnej Iuridica. Owocem podjętej współ...
border force iuridica

Po sprzeciwie sporządzonym przez radcę prawnego Izabelę Mrozek z Kancelarii Prawnej IUIRIDICA Border Force całkowicie anulowało karę ponad 100 tysięcy złotych nałożoną na firmę za przewóz 15 nielegalnych imigrantów Anulowanie kary w wysokości ponad 100 tysięcy złotych nałożonej na polskiego przewoźnika za przewóz nielegalnych imigrantów Kancelaria Prawna IURIDICA od niespełna 6 lat specjalizuje się w zakresie ochrony polskich przewoźników przed...
Wygrane sprawy - ubezpieczenie OCP

Klient Kancelarii – przewoźnik zlecił podwykonawcy przewóz artykułów spożywczych. Po załadunku towaru podwykonawca, wbrew postanowieniom zlecenia udzielonego przez Klienta,  przeładował towar na inny pojazd, piętrując towar. W trakcie przewozu doszło do uszkodzenia towaru. Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin i inspekcji okazało się, że z uwagi na rodzaj i zakres uszkodzeń konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Klient Kance...
długie terminy płatności

Jednym z głównych problemów z jakimi borykają się obecnie polscy przedsiębiorcy jest opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez kontrahentów - jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności 2017, 78 % przedsiębiorców otrzymuje zapłatę 30 dni po terminie, a 13 % po upływie 30 dni, a nawet do 60 dni. W ocenie prawie połowy przedsiębiorców, ich kontrahenci celowo spóźniają się z regulowaniem należności, a długie terminy płatno...