Artykuł Bartosza Majerskiego w “Zamówienia Publiczne Doradca”

W styczniowym numerze Zamówienia Publiczne Doradca ukazał się artykuł adwokata Bartosza Majerskiego “Czy referencje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?”.