Artykuł Bartosza Majerskiego w „Zamówienia Publiczne Doradca”

W styczniowym numerze Zamówienia Publiczne Doradca ukazał się artykuł adwokata Bartosza Majerskiego „Czy referencje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?”.