uniknięcie kar Border Force

Border Force – Wygrane Sprawy part II

Akredytacja służb brytyjskich Border Force gwarancją uniknięcia nałożenia kary za przewóz nielegalnych imigrantów.

Jedna z firm transportowych będąca niezależną, międzynarodową firmą spedycyjną i logistyczną, z uwagi na brak powodzenia wewnętrznych działań w walce z problemem nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się na pojazdach firmy na teren Wielkiej Brytanii, zwróciła się o pomoc do Kancelarii Prawnej Iuridica. Owocem podjętej współpracy i analizy sytuacji firmy było wprowadzenie wewnętrznego systemu zabezpieczającego przed nielegalną imigracją przygotowanego przez Kancelarię Prawną Iuridica zgodnie z wytycznymi służ celnych brytyjskich (akredytacja służb).

Wskutek kilkumiesięcznego, prawidłowego funkcjonowania procedury w firmie, w dalszym ciągu przy współpracy z Kancelarią Prawną IURIDICA złożono wniosek o udzielenie firmie akredytacji służb brytyjskich. Po szczegółowej analizie systemu wprowadzonego w firmie i weryfikacji przez Border Force jego stosowania w firmie, przewoźnik po kilku miesiącach otrzymał pozytywną decyzję – Border Force uznało, iż system wprowadzony w firmie spełnia wszelkie wymogi i standardy brytyjskie. Firmie został wydany certyfikat akredytacyjny Border Force (Civil Penalty Accreditation). W ostatnim czasie, podczas jednego z przewozów realizowanych przez tego przewoźnika na teren Wielkiej Brytanii, zdarzył się incydent w strefie kontroli imigracji w Conquelles, podczas którego 5 osób – nielegalnych imigrantów, znaleziono na naczepie. Wskutek złożonych w sprawie wyjaśnień i powołanie się na certyfikat akredytacyjny, Border Force odstąpiło od wymierzenia jakiejkolwiek kary zarówno na firmę jak i na kierowcę. Firma nie poniosła żadnych negatywnych, w tym finansowych, konsekwencji tego zdarzenia.

Wprowadzenie prawidłowego systemu zabezpieczającego umożliwia podjęcie starań o wydanie akredytacji służb brytyjskich. Uzyskanie akredytacji oznacza, iż w przypadku znalezienia imigrantów w naczepie, kara nie zostanie nałożona na firmę. Do przewoźnika zostanie skierowane pismo informujące o incydencie wraz ze wskazówkami Border Force odnośnie poprawek, jakie można wprowadzić w procedurze, aby była jeszcze bardziej efektywna. Kara może jednak zostać nałożona na kierowcę, w przypadku gdy nie dopełni on swoich obowiązków, zgodnie z procedurą i wymaganiami służb. Firma może zostać ukarana tylko wtedy, gdy Border Force uzna, że firma nie stosuje w sposób prawidłowy przedstawionego w procesie akredytacyjnym systemu.

 

Wpis przygotowany przez radcę prawnego Izabelę Mrozek