Ustawa dotycząca transportów ponadgabarytowych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu trud włożony przez inicjatorów (OSTPN oraz Kancelarię Prawną Iuridica) w doprowadzenie polskich przepisów prawnych do współczesnych realiów został formalnie potwierdzony (Dz.U. 2011.222.1321). Po ponad 3 latach mozolnej pracy, oczekiwane zmiany stają się powszechnie obowiązującym aktem prawnym. Dzięki niemu Polska przestaje być outsiderem pod względem...

Po ponad 3 lat mozolnej pracy, niezliczonej ilości spotkań i konsultacji, walki i każdy centymetr i kilogram w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym, Prezydent RP podpisuje ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie transportów ponadgabarytowych. Wspólna praca m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego oraz Kancelarii Prawnej Iuri...

W trakcie prac w Ministerstwie Infrastruktury, uzgodniono wysokość opłaty za wydanie zezwoleń na transport nienormatywny a także czas jego wydania. Projekt powstał w oparciu o współpracę strony rządowej, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawicieli przewoźników z branży transportu nienormatywnego, których reprezentowali m.in. przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Prosimy...

Spotkania z przedstawicielami GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury oraz zrzeszeniami przewoźników uzgadniające szczegółowe typy zezwoleń, podjęcie prac w zakresie tzw. pojazdów modułowych.

Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii spędził ostatni miesiąc nad intensywnymi pracami w Ministerstwie Infrastruktury nad nowelizacją ustawy o ruchu drogowym w zakresie pilotażu, typu zezwoleń, opłat oraz kar za brak zezwoleń.