Kabotaż na terenie Polski został uregulowany artykuł Łukasza Chwalczuk na portalu Log24.pl

„Pomimo, iż podstawą prowadzenia przewozów kabotażowych na ternie krajów członkowskich Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady nr 3118/93, to daje ono możliwość aby dane państwo członkowskie uszczegółowiło warunki dotyczące przewozów kabotażowych na jego terenie. Polski ustawodawca nareszcie takie warunki stworzył i opublikował.”

Więcej na log24.pl