Komentarz adw. Bartosza Majerskiego w medialnej sprawie Szymulów z Zabierzowa

Czy wyrok unieważniający umowę przeniesienia własności nieruchomości może być podstawą wpisu w księdze wieczystej – komentarz adw. Bartosza Majerskiego w Gazecie Wyborczej w medialnej sprawie Szymulów z Zabierzowa:

Inaczej sprawę stawia mec. Bartosz Majerski z kancelarii prawnej Iuridica: – Jeżeli pewne zagadnienie prawne wywołuje takie wątpliwości, to w takiej sprawie jak państwa Szymulów sąd powinien również brać pod uwagę, iż są oni ewidentnie pokrzywdzonymi i podjąć decyzję dla nich korzystną.

Pełna treść artykułu: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20429570,szymulowie-wygrali-w-sadzie-ale-dom-wciaz-nie-nalezy-do-nich.html