Bartosz Majerski

partner zarządzający

Wykształcenie i kwalifikacje

Adwokat, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska „Holding w prawie wspólnotowym” w Katedrze Prawa Europejskiego) oraz Podyplomowego Studium Zamówienia Publiczne przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (praca dyplomowa „Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane”).  Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego. Pracę zawodową rozpoczął już podczas studiów w renomowanej krakowskiej kancelarii adwokackiej. Podczas odbywanej aplikacji współpracował również z jedną z Instytucji Wdrażających w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie odpowiadał za kontrolę przestrzegania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów programu.

Specjalizacje

  • doradza wykonawcom i zamawiającym  w sprawach dotyczących zamówień publicznych
  • prowadzi skomplikowane procesy sądowe dla przedsiębiorców z branży TSL
  • przygotowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym
  • doradza beneficjentom i instytucjom zarządzającym w zakresie wykorzystania środków unijnych

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

W 2010 roku został wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych Wykładowca na podyplomowych studiach „Zamówienia Publiczne” organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.). Jest autorem artykułów w prasie branżowej („Zamówienia publiczne – Doradca”, Gazeta Prawna”, „Transport Manager” i „TSL Biznes”).

Prywatnie

Prywatnie lubi jazdę na nartach poza trasą oraz wspinaczkę.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.