Julia Sowa

prawnik

Wykształcenie i kwalifikacje

Prawnik, absolwentka prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Studiuje na studiach podyplomowych Analityk Compliance i AML na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Trzykrotna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zwyciężczyni konkursu Santander Universidades dla najlepszego studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021. Autorka rozdziału „Blockchain jako perspektywiczny środek ochrony praw autorskich” w monografii „Własność intelektualna i nowe technologie w Internecie w dobie społeczeństwa cyfrowego” pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych wygłaszająca referaty poświęcone zagadnieniom prawa handlowego oraz prawa nowych technologii.

Specjalizacje

Zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego i compliance. Zapewnia wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych standardów sprawozdawczości ESRS, opracowaniu strategii ESG oraz polityk i procedur we wszystkich obszarach ESG.

Prywatnie

Pasjonatka gry na fortepianie, teatru oraz fotografii krajobrazowej.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.