Wykształcenie i kwalifikacje

Studentka V roku Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Trzykrotna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zwyciężczyni konkursu Santander Universidades dla najlepszego studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021. Autorka rozdziału „Blockchain jako perspektywiczny środek ochrony praw autorskich” w monografii „Własność intelektualna i nowe technologie w Internecie w dobie społeczeństwa cyfrowego” pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych wygłaszająca referaty poświęcone zagadnieniom prawa handlowego oraz prawa nowych technologii.

Specjalizacje

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w ramach prawa handlowego i gospodarczego.

Prywatnie

Pasjonatka gry na fortepianie, teatru oraz fotografii krajobrazowej.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.