Krzysztof Zalewski

asystent prawny

Wykształcenie i kwalifikacje

Student 5 roku prawa i 3 roku administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPIA UJ. Uczestnik programu naukowego „Szkoła Orłów” finansowanego ze środków UE, w ramach którego pod opieką tutora prowadzi badania nad „Instrumentami wsparcia MŚP w prawie zamówień publicznych”. Aktualnie przygotowuje pracę magisterską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na kierunku prawo oraz pracę licencjacką w Katedrze Prawa Administracyjnego na kierunku administracja.

Specjalizacja

W ramach pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej. Posiada doświadczenie w obsłudze wykonawców oraz zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Laureat 1 miejsca I edycji ogólnopolskiego konkursu „Civilis” oraz II edycji ogólnopolskiego konkursu „Symulacja Rozprawy Cywilnej”. Trzykrotnie uhonorowany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Dwukrotny zdobywca stypendium Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. Na kierunku prawo zrealizował w ciągu jednego roku akademickiego (2018/2019) program studiów przewidziany dla 2 i 3 roku. Takie działalnie skutkowało awansowaniem go bezpośrednio z 2 na 4 rok studiów.

Prywatnie

Pasjonat sportu w szczególności boksu, pływania i biegania. Posiada kwalifikacje ratownika WOPR.

Języki

Dobrze posługuje się językiem angielskim.