Maciej Wyrzykowski

Maciej Wyrzykowski

specjalista

Specjalizacje

Wykształcenie i kwalifikacje

Absolwent studiów administracyjnych, politologicznych i dziennikarskich – praca magisterska w dziedzinie prawa karnego. Posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Związany od kilkunastu już lat z transportem drogowym, zajmował różne stanowiska wykonawcze jak i zarządcze w firmach z tej branży. Pracował też w bydgoskim inspektoracie Inspekcji Transportu Drogowego, dochodząc do stanowiska Naczelnika Wydziału Inspekcji.

Specjalizacje

  • Postępowania administracyjne prowadzone wobec przedsiębiorców transportowych, zarówno przez organy kontrolne polskie jaki europejskie.
  • Czas pracy kierowców.
  • Przewóz materiałów niebezpiecznych.
  • Pojazdy nienormatywne.
  • Prawo przewozowe i konwencja CMR.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Długoletni praktyk transportu drogowego współpracujący z firmami doradczymi, przewoźnikami oraz nadawcami i firmami spedycyjnymi. Jako jedyny z naszego grona był zawodowym kierowcą i prowadził zarówno autobusy, jak i 40-tonowe zestawy, zwane popularnie „TIR-ami”. Trener prowadzący dużą ilość szkoleń i kursów, otrzymujący entuzjastyczne recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prawdopodobnie jako pierwszy ekspert w kraju, na kanwie skargi do sądu przygotowanej dla Klienta doprowadził do wyraźnego potwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, braku możliwości karania za przekroczenie nacisku osi wielokrotnej (sygnatura wyroku: II SA/Po 368/14).

Prywatnie

Miłośnik wycieczek rowerowych i sportów wodnych.

Języki

Biegle włada językiem angielskim