Wykształcenie i kwalifikacje

Adwokat, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America w porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także studiów „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w renomowanej kancelarii adwokackiej.

Specjalizacje

  • reprezentuje klientów w sprawach karnych gospodarczych przed organami ścigania
    i w postępowaniach przed sądem, a także świadczy pomoc w ramach wewnętrznych dochodzeń
  • doradza klientom podczas posiedzeń zarządu w tym przygotowuje wewnętrzne akty normatywne (polecenia, zarządzenia, uchwały, instrukcje, procedury, regulaminy)
  • reprezentuje klientów w sprawach związanych z TSL w postępowaniach przed sądem
  • sporządza, negocjuje i opiniuje umowy, porozumienia i inne dokumenty pozostające w obrocie gospodarczym
  • przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące zagadnień dotyczących obrotu gospodarczego
  • przygotowuje odwołania od decyzji o nałożeniu na przewoźników kar pieniężnych, prowadzi postępowania sądowo-administracyjne w tym zakresie

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z zakresu ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielającej pomocy prawnej osobom ubogim. Uczestniczył w charakterze tłumacza w warsztatach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich oraz w przekładzie na j. polski monografii prof. S. Shavella „Foundations of Economic Analysis of Law”. Posiada poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Prywatnie

Lubi podróże.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.

Skontaktuj się