I.

Strona internetowa www.iuridica.com.pl (dalej zwana „Stroną”) została przygotowana na zlecenie „Kancelarii Prawnej Iuridica” (dalej zwana „Iuridica”). Strona ma charakter informacyjny i nie służy celom reklamowym. Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie elementy Strony chronione są prawami autorskimi, a wykorzystywanie umieszczonych na stronie artykułów, ich fragmentów bądź zdjęć w celach komercyjnych jest zabronione bez zgody kancelarii Iuridica.

II.

Treść korespondencji elektronicznej, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie są Państwo adresatem niniejszej wiadomości, nie mogą Państwo ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Państwa komputera.