Nowe regulacje prawne UK dla przewoźników Przewoźnik w obliczu nowych przepisów związanych z nielegalną imigracją na teren UK, akredytacja i jej korzyści w obliczu zmian

Wobec ostatniej zmiany przepisów prawa brytyjskiego odnośnie wymogów związanych z przekraczaniem granicy Wielkiej Brytanii przez przewoźników i odpowiedniego zabezpieczenia pojazdów przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich podczas realizacji przewozu, przewoźnicy zostali zobowiązani do podjęcia działań polegających na zapoznaniu się ze zmianami i wdrożeniu nowych wymogów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm przewozowych Kancelaria przygotowała zaktualizowaną dokumentację składającą się na zbiór dokumentów stanowiących firmowy wewnętrzny system zabezpieczający. Procedura – polityka firmy, stanowi zabezpieczenie zarówno przed faktycznym wtargnięciem przez osoby trzecie na pojazdy (instrukcje postępowania firmy i kierowcy), jak i jest formalnym zabezpieczeniem polegającym na wyposażeniu firmy i kierowców w wymagane pisemne instrukcje. Całokształt dokumentacji, procedury zapobiegającej nielegalnej imigracji zawiera zmiany wprowadzone od 13 lutego 2023 r., wśród których można wyliczyć np. nowy wzór dokumentu listy kontrolnej bezpieczeństwa (tzw. checklisty), informacje o nowej karze – karze za niezabezpieczenie pojazdu na czas przewozu, wskazanie na radykalny wzrost kar za przewóz nielegalnych imigrantów na pojeździe, zakreślenie szczegółowych wytycznych odnośnie sposobu zabezpieczenia pojazdu.

Firmy realizujące przewozy na teren Wielkiej Brytanii, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny wprowadzić zabezpieczenia i wdrożyć system zabezpieczający w swojej działalności, celem uniknięcia ryzyka wysokich kar za niezabezpieczenie pojazdu bądź za przewóz osób nielegalnie przekraczających granicę UK. W ostatnim czasie, w ramach stałej współpracy z szeregiem przewoźników, którzy wykonują przewozy do UK, Kancelaria realizowała m.in. projekt przeszkolenia blisko 200 kierowców z jednej firmy, poprzez sporządzenie dla firmy oraz kierowców kompleksowej i zaktualizowanej procedury zapobiegającej nielegalnemu przekraczaniu granicy Wielkiej Brytanii, uwzględniającej ostatnie zmiany w prawie.

Z szerszej perspektywy, posiadanie efektywnego systemu zabezpieczającego przed nielegalną imigracją (tj. wprowadzenie i stosowanie procedury zabezpieczającej) ma wpływ na możliwość uzyskania akredytacji służb granicznych Wielkiej Brytanii. Od 13 lutego 2023 r. członkostwo w systemie akredytacji kar cywilnych nie będzie już automatycznie kwalifikować firmy do zerowej kary w sytuacji gdy na pojeździe zlokalizowano nielegalne osoby. Firma jako członek programu może skorzystać z obniżki maksymalnej kary, która może zostać nałożona za dane przestępstwo. Członkowie Systemu Akredytacyjnego mogą otrzymać 50% obniżki od początkowej kwoty kary zarówno za przestępstwo przewozu osób nielegalnie przekraczających granicę jak i za przestępstwo niezabezpieczenia pojazdu ciężarowego. Dodatkowa obniżka kary tylko za przewóz nielegalnie przekraczających granicę może być zastosowana, jeśli spełnione zostaną wymagania Kodeksu Postępowania dla Poziomu Kar. Aktualnie służby wprowadziły zaktualizowaną procedurę uzyskania akredytacji kar cywilnych: nowy wniosek, rozszerzony zakres wymaganych informacji i dokumentów. Po złożeniu stosownego wniosku Służby weryfikują system poddając ocenie: (1) zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa pojazdów, (2) zapewnienie dokumentu do rejestrowania kontroli bezpieczeństwa pojazdu, (3) pisemne instrukcje dla kierowców, (4) szkolenie kierowców (teoretyczne i praktyczne), (5) sprawdzenie wydajności kierowcy – monitorowanie stosowania przez kierowcę systemu firmowego/polityki firmy. Zainteresowanie uzyskaniem akredytacji zyskało wśród przewoźników na popularności z uwagi na korzyści odnośnie możliwości uzyskania obniżki kary, co ma bezpośrednie przełożenia na wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję w sprawie wniosku.

W przypadku ewentualnych problemów związanych z przedstawionym zagadnieniem dotyczącym wyposażenia firmy przewozowej w odpowiednią politykę wewnętrzną zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z radcą prawnym Izabelą Mrozek i przekazanie sprawy do analizy celem ustalenia sposobu rozwiązania problemu.