Powstanie grupy roboczej w celu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

W Ministerstwie Infrastruktury powstała grupa robocza, w celu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. W jej skład wchodzą członkowie:

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego – Przemysław Panas, Edward Skorupa, Kaziemierz Skuratowicz

Kancelarii Prawna Iuridica – Łukasz Chwalczuk

OZPTD – Marcin Wroński

oraz przedstawiciele ZMPD, GDDKiA.