Prace nad projektem ustawy z udziałem Łukasza Chwalczuka z naszej kancelarii

Reprezentacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego w składzie: Przemysław Panas, Edward Skorupa, Kazimierz Skuratowicz, Łukasz Chwalczuk, czynnie bierze udział w pracach zespołu roboczego przy Ministerstwie Infrastruktury, przygotowującego projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Prace są obecnie w zaawansowanym stadium.

Raport dotyczy również spotkań przed  Nadzwyczajną Komisją Sejmową „Przyjazne Państwo”, jak również spotkań z najwyższym kierownictwem GDDKiA.

W najbliższym czasie przekażemy do wglądu wszystkim zarejestrowanym na stronie www.ponadnormatywni.pl konkrety dotyczące m.in. utworzenia nowych klas zezwoleń w Polsce.