Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pomożemy Ci je wykorzystać w najlepszy możliwy sposób – doradzamy beneficjentom pomocy unijnej oraz instytucjom zarządzającym.

  • ustalanie statusu MSP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa)
  • optymalizacja struktury grupy powiązanych podmiotów starających się o dofinansowanie, w tym zakładanie nowych podmiotów
  • doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie
  • sporządzanie środków ochrony prawnej (protesty, odwołania i skargi) w razie negatywnych decyzji instytucji finansujących
  • analiza umowy o dofinansowanie
  • doradztwo prawne na etapie wdrażania projektu i wydatkowania środków (sporządzanie umów z zakresu ochrony własności intelektualnej,  wewnętrznych regulaminów, uchwał organów)

Skontaktuj się z nami

Doradztwo przyszłym i obecnym beneficjentom pomocy unijnej zapewniają:
Bartosz Majerski
Bartosz Majerski
Wykładowca Politechniki Krakowskiej, autor licznych artykułów w prasie branżowej.

Zobacz profil, aby się skontaktować

Agnieszka Sowa
Agnieszka Sowa
Adwokat, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka literatury prawniczej, doktorantka.

Zobacz profil, aby się skontaktować