Świadczymy profesjonalną, kompleksową pomoc  prawną na etapie tworzenia, negocjowania, zawierania i wdrożenia umów handlowych, w tym w szczególności umów w obrocie międzynarodowym. Nasze doświadczenie obejmuje sektor TSL, branżę produkcyjną, budowlaną i IT.

Nasze usługi:

  • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym w szczególności umowy przewozowe, spedycyjne, logistyczne, najmu powierzchni magazynowej, leasingu i dostawy pojazdów, dostawy i sprzedaży materiałów i surowców, umów wdrożeniowych IT, umów licencyjnych, umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS i Iaas, umów o roboty budowlane, 
  • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów przy zastosowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), reguł Incoterms oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozozu drogowego towarów (CMR)

Wybrane projekty:

  • Doradztwo dla operatora logistycznego No Limit w zawarciu umowy najmu innowacyjnego magazynu realizowanego przez spółkę 7R według ekokoncepcji 7R Green w ramach projektu 7R Park Sosnowiec 
  • Doradztwo dla jednego z liderów rynku logistyki w zawarciu umowy o świadczenie usług obsługi logistycznej magazynu należącego do jednego z największych producentów tytoniu na świecie (kilkumiesięczne negocjacje warunków umowy o wartości 500 mln złotych, przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w doborze produktów ubezpieczeniowych)
  • Negocjacje, doradztwo, analiza prawna w obszarze umowy o świadczenie usługi marketingowej cold – emailing dla jednego z największych operatorów logistycznych w Polsce;
  • Analiza i przygotowanie kompleksowej umowy międzynarodowego przewozu kolejowego pomiędzy Rail Cargo Group a JSC “Russian Railways”
  • Doradztwo dla Mercator Medical S.A. w zawarciu umowy o świadczenie usług obsługi logistycznej (negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, ustalenie warunków umownych, doradztwo w zakresie ubezpieczenia projektu)
  • Doradztwo dla jednego z liderów rynku logistyki w zawarciu umowy o świadczenie usług obsługi logistycznej magazynu należącego do jednego z największych producentów tytoniu na świecie (kilkumiesięczne negocjacje warunków umowy o wartości 500 mln złotych, przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w doborze produktów ubezpieczeniowych)
  • Doradztwo prawne, uczestnictwo negocjacyjne w obszarze umowy z zagranicznym dostawcą rozwiązań chmurowych w obszarze usług cyfrowej spedycji