Zajmujemy się kompleksowymi zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej i nowych technologii, doradzając jednocześnie w obszarze ochrony danych osobowych. Analizujemy i negocjujemy umowy wdrożeniowe, zarówno w zakresie oprogramowania szytego na miarę dla klienta jak i licencjonowanego, w postaci udostępniania w chmurze, w modelach SaaS lub IaaS. Zajmujemy się przygotowywaniem na potrzeby naszych klientów umów licencyjnych i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, a także regulujących zagadnienia prawa do wizerunku, prawa do baz danych i osobistych praw autorskich. Występujemy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących rejestracji praw ze znaków towarowych. W zakresie RODO świadczymy usługi kompleksowego audytu i wdrożenia RODO w organizacji klienta, tworzymy dokumentację wewnętrzną firmy, analizujemy i negocjujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także umowy o zachowaniu poufności. 

Nasze usługi:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie umów wdrożeniowych IT, umów licencyjnych, umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS i Iaas,
  • opracowywanie projektów umów licencyjnych i przenoszących majątkowe prawa autorskie,
  • reprezentacja w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych przed Urzędem Patentowym, doradztwo w zakresie praw z rejestracji znaków towarowych, 
  • usługi kompleksowego wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie, w tym audyt wewnętrzny, przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej i w komunikacji z klientami, także poprzez stronę internetową, analiza i przygotowanie umów z zakresu ochrony danych osobowych,
  • analiza i przygotowanie umów o zachowaniu poufności chroniących tajemnice przedsiębiorstwa. 

Wybrane projekty:

  • współpraca z największymi światowymi dostawcami IT w zakresie audytów oprogramowania dla klienta będącego jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce 
  • doradztwo prawne, uczestnictwo negocjacyjne w obszarze umowy z zagranicznym dostawcą rozwiązań chmurowych w obszarze usług cyfrowej spedycji
  • doradztwo prawne dla beneficjenta w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
  • reprezentacja krakowskiego uniwersytetu w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w zakresie rejestracji praw ze znaków towarowych 
  • audyt i wdrożenie RODO w licznych podmiotach z branży TSL, budowlanej i marketingowej