Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego w tym przestępczością „białych kołnierzyków” (ang. white collar crimes). Zajmujemy się tą gałęzią prawa, gdyż sprawy karne w większości przypadków stanowią wyzwanie dla naszych klientów będących przedsiębiorcami. 

Nasze usługi:

 • Prowadzimy sprawy związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu w tym łapownictwem menedżerskim, związanymi z odpowiedzialnością członków zarządu, oszustwami w tym finansowymi i ubezpieczeniowymi, praniem brudnych pieniędzy, niezaspokojeniem roszczeń wierzyciela, paserstwem, kradzieżą, przywłaszczeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem informacji, przestępczością komputerową, ochroną informacji, a także korupcją.
 • Uczestniczymy w czynnościach procesowych na etapie postępowania przygotowawczego w tym w przeszukaniach, przesłuchaniach, jak i na etapie postępowania sądowego w tym rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych. 
 • Wspieramy naszych klientów w postępowaniach wewnętrznych mających na celu wyjaśnienie okoliczności danej sprawy i zebranie niezbędnych informacji i dowodów. 
 • Występujemy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego przedsiębiorstwa lub obrońcy oskarżonego zarówno na etapie postępowania przed organami ścigania jak i przed sądem.
 • Dzielimy się również z naszymi klientami wiedzą i doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Wybrane projekty:

Reprezentowaliśmy przedsiębiorców i klientów indywidualnych w sprawach karnych przed organami ścigania i w postępowaniu przed sądami w tym między innymi:

 • w charakterze obrońcy w medialnym postępowaniu o paserstwo rzeczy i zorganizowaną grupę przestępczą;
 • w charakterze obrońcy w medialnej sprawie wypadku na przejeździe kolejowym – szkoda o wielomilowych rozmiarach;
 • w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonej spółki w sprawie łapownictwa menedżerskiego – szkoda o znacznej wartości;
 • w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego przedsiębiorcy w sprawie oszustwa polegającego na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem za pomocą umowy zawartej za pośrednictwem sieci Internet;
 • w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego przedsiębiorcy z branży transportowej w sprawie kradzieży podczas przewozu, towarów o znacznej wartości;
 • w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonej spółki w zakresie przywłaszczenia rzeczy o znacznej wartości;
 • w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonej spółki w sprawie dłużników, którzy udaremnili zaspokojenie roszczeń naszego klienta – wierzyciela o znacznej wartości.