Wygrane sprawy - ubezpieczenie OCP

Klient Kancelarii – przewoźnik zlecił podwykonawcy przewóz artykułów spożywczych. Po załadunku towaru podwykonawca, wbrew postanowieniom zlecenia udzielonego przez Klienta,  przeładował towar na inny pojazd, piętrując towar. W trakcie przewozu doszło do uszkodzenia towaru. Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin i inspekcji okazało się, że z uwagi na rodzaj i zakres uszkodzeń konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Klient Kance...