Transport, spedycja, logistyka i ubezpieczenia to tematy, w których czujemy się jak ryba w wodzie

Adwokat Agnieszka Sowa z naszej kancelarii oprócz doradztwa dla podmiotów z branży, zajmuje się tą tematyką naukowo. Dlatego nie mogło zabraknąć jej podczas ubiegłotygodniowej (23-24 listopada 2023) konferencji „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Jeden z panelów zdominowała tematyka transportowa. Mec. Sowa wygłosiła referat: „Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń do przewoźnika drogowego z tytułu ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)”.

Konferencja okazała się niezwykle inspirującym wydarzeniem dla profesjonalistów z obszaru ubezpieczeń oraz prawa transportowego, zapewniającym możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Referaty i dyskusje skupiły się na aktualnych wyzwaniach, przed jakimi stoją zakłady ubezpieczeń oraz przewoźnicy drogowi i operatorzy logistyczni w kontekście odszkodowań i regresów związanych z ubezpieczeniem (w tym w szczególności ubezpieczenia OC oraz mienia w transporcie).

Poniżej kilka zdjęć z konferencji.