W Ministerstwie Infrastruktury powstała grupa robocza, w celu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. W jej skład wchodzą członkowie: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego - Przemysław Panas, Edward Skorupa, Kaziemierz Skuratowicz Kancelarii Prawna Iuridica - Łukasz Chwalczuk OZPTD - Marcin Wroński oraz przedstawiciele ZMPD, GDDKiA....