Zaufania, uczciwość i bezpieczeństwo w branży TSL w praktyce

Wszystkie firmy pracujące w branży TSL, zarówno nadawcy, spedycje jak i przewoźnicy, zastanawiają się w jaki sposób zwiększyć zaufanie wobec swoich kontrahentów, pomimo rosnącej ilości kradzieży i wyłudzeń w transporcie.
Każdy zapewnia o swojej uczciwości, przesyła skany wszelkiego rodzaju certyfikatów i referencji, jednakże zawsze pozostaje pewna doza niepewności i ryzyka związanego z brakiem rzetelności kontrahenta. Powstaje zatem pytanie jak w szybki, łatwy i możliwie jak najbardziej pewny sposób sprawdzić i ocenić uczciwość kontrahenta, jak zwiększyć zaufanie wobec jego doświadczenia i zapewnienia profesjonalnego wykonania usługi.
Rozwój technologiczny wpływający na ogromny wzrost ilości umów zawieranych na odległość powoduje, że z jednej strony łatwiej i taniej można dotrzeć do klienta praktycznie z całego świata, ale z drugiej strony potęguje ryzyko związane z nieuczciwością takich osób. Coraz częściej dochodzą do nas sygnały dotyczące ginących ładunków, podszywania się oszustów pod legalnie i uczciwie działające firmy, jak również nieświadome dostarczanie ładunków pod umyślnie zmieniane adresy rozładunku.
Wszystko to spowodowane jest grzechem pierworodnym na etapie wybierania kontrahenta, tzn. brakiem lub niewłaściwym sprawdzaniem prowadzonej przez niego działalności. Niestety większość tego typu przypadków dzieje się w piątki po południu, gdy spedytorzy chcą jeszcze zlecić transport a zarazem czym prędzej udać się na zasłużony weekend. Tą presję czasu wykorzystują oszuści, którzy podejmują ładunki, które nigdy nie docierają do celu.
Istnieje wiele różnych form sprawdzania kontrahentów. Od tych najbardziej podstawowych – opinie w internecie, poprzez bardziej wyszukane – profesjonalne raporty gospodarcze. Są także sposoby umorzliwiające w sposób automatyczny i zupełnie darmowy sprawdzenie uczciwości kontrahenta i autentyczność danych na które się powołuje. W tego typu przypadkach z pomocą przychodzą oficjalne rejestry działalności gospodarczej.
Od niedawna wprowadzono jakże oczekiwany elektroniczny dostęp do odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu dostępowi każda osoba posiadająca dostęp do internetu, za darmo i w każdej chwili może uzyskać oficjalny, „urzędowy” dokument potwierdzający:
• Datę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym
• Numer REGON/NIP
• nazwę, pod która spółka działa
• Siedzibę i adres podmiotu
• Dane wspólników
• Dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki
• Przedmiot działalności
• Informacje o zaległościach
• Informacje o wierzytelnościach
• Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postepowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
• Dane na temat umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
• Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
• Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
• Informacja o postepowaniu upadłościowym
• Informacja o postepowaniu układowym lub naprawczym
Mając na uwadze, że taki dokument ściągnięty za darmo ze strony internetowej ma moc dokumentu urzędowego, można w prostu sposób sprawdzić autentyczność danych jakie często uzyskujemy drogą elektroniczną. Elektroniczny dostęp do danych KRS prowadzony jest pod adresem – ems.ms.gov.pl.
W zakresie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonuje z kolei podobny rejestr pod adresem – firma.gov.pl
Na tej stronie znajdziemy potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej każdej osoby fizycznej w kraju. Tak pozyskany wydruk także ma moc dokumentu urzędowego więc lepiej jest korzystać z oficjalnych rejestrów niż plików przesłanych mailem lub dokumentów przesłanych faksem. Jako dodatek warto także korzystać z rejestru udostępnianego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie – stat.gov.pl/regon. W zakresie sprawdzenia przewoźnika warto także posłużyć się zestawieniem wydanych licencji transportowych dostępnych na stronie – gitd.gov.pl/botm.
Kontrahenci zza granicy
Branża transportowa z samego swojego charakteru wykracza poza granice danego kraju. Nie sposób jest zapewnić ciągłość w łańcuchu dostaw, działając wyłącznie w oparciu o krajowych kontrahentów. Powstaje więc problem jak sprawdzić firmy zza granicy, z którymi zawierane są umowy i którym przekazuje się mienie znacznej wartości. Te dane zostaną udostępnione w kolejnej części poradnika „Zaufanie, uczciwość i bezpieczeństwo w branży TSL w praktyce”
żródło: www.etransport.pl