zmowa cenowa
Czołowa holenderska kancelaria adwokacka BarentsKrans w listopadzie 2017 r. wszczęła w Holandii przed Sądem w Amsterdamie postępowanie o odszkodowanie w imieniu poszkodowanych przez kartel producentów ciężarówek w Europie. W postępowaniu biorą udział poszkodowani przez kartel z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na obecnym etapie postępowania Sąd będzie dokonywał analizy prawa właściwego czyli przepisów, które winny być stosowane do różnych aspektów roszczeń oraz analizy ważności umów cesji zawartych w postępowaniu. Postępowanie to jest opcją dla polskich przedsiębiorców, w tym polskich przewoźników, na odzyskanie poniesionych strat z tytułu działalności kartelu producentów pojazdów ciężarowych w latach 1997-2011.

Za pośrednictwem Kancelarii Prawnej IURIDICA przedsiębiorcy mogli przystąpić do toczącego się postępowania na terenie Holandii do dnia 07 lipca 2019 r. Termin ten został ustalony, z uwagi na upływ 3 lat od dnia 19 lipca 2016 r., w którym to dniu wydana została decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zmowy cenowej producentów. Do tego dnia za pośrednictwem Kancelarii Prawnej IURIDICA kilkaset polskich firm przystąpiło do postępowania zgłaszając jednocześnie kilkanaście tysięcy pojazdów. Wśród poszkodowanych znajdują się nie tylko firmy transportowe. Część przedsiębiorców zgłoszonych do postępowania to przedsiębiorcy z różnych branż w tym m.in. branży budowlanej czy przemysłowej, gdzie transport odgrywa rolę dodatkową czy wspomagającą główny profil działalności firmy.

Poszkodowani, którzy przystąpili do sprawy dostarczyli uzupełnione szablony danych oraz dokumentację potwierdzającą nabycie pojazdów. Na potwierdzenie transakcji nabycia pojazdów przewoźnicy zgromadzili łącznie niespełna 100 GB danych dotyczących zgłoszonych do postępowania. Dokumentacja w najbliższych miesiącach zostanie złożona w Sądzie.

Wśród aspektów mających wpływ na decyzję o podjęciu współpracy z Claims Funding Europe jako podmiotem finansującym postępowanie oraz BarentKrans jako czołowej holenderskiej kancelarii specjalizującej się w odszkodowaniach w sprawach kartelowych, można wyróżnić przede wszystkim doświadczenie sądów holenderskich w paneuropejskich sporach (pozwy zbiorowe przeciwko spółce Fortis i Shell dotyczące sporu z akcjonariuszami finansowane przez firmę Grant & Eisenhofer). Ponadto, jurysdykcja w Holandii jest najszybsza i znacznie tańsza niż brytyjska czy niemiecka. Z uwagi na fakt, iż jeden z producentów, firma DAF, ma siedzibę na terenie Holandii, sądy holenderskie mają właściwość w zakresie rozpatrywania żądań poszkodowanych przez działalność kartelu, niezależnie od marki zakupionych ciężarówek – sprawa dotyczy poszkodowanych z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wszystkich siedmiu producentów pojazdów ciężarowych (MAN, Volvo, Daimler/Mercedes, Iveco, Renault, Scania, DAF). Postępowanie toczy się na zasadach scedowania przez poszkodowanych przez działalność kartelu roszczeń na spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV), która występuje jako jedyny powód w sprawie. Oznacza to, iż poszkodowani przez działalność karteli mogą brać udział w sprawie bez publicznego ujawniania swojego uczestnictwa. Przedsiębiorcy nie ponoszą ryzyka finansowego. Dzięki modelowi postępowania na zasadach „no win no fee”, brak jest po stronie przedsiębiorców ryzyka ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przypadku negatywnego rozpoznania sprawy w stosunku do ich roszczeń, a wynagrodzenie w przypadku wygranej ustalone jest w formie prowizji od zwycięstwa czyli tzw. „success fee”.

Celem przystąpienia przez poszkodowanych do postępowania jest odzyskanie pieniędzy straconych przez zakup pojazdów po zawyżonej cenie. Szansę na odszkodowanie ma każdy, kto zakupił nowe pojazdy w czasie obowiązywania zmowy cenowej. W zakres poszkodowanych wchodzą zarówno przedsiębiorcy, którzy zakupili pojazdy bezpośrednio od producentów, jak i dealerów czy pośredników. Straty polskich przedsiębiorców szacuje się na kilkanaście miliardów złotych. Przewidywana realna wysokość możliwego odszkodowania jest kwota w granicach 10% wartości zakupionego pojazdu. Kwota ta może być elastyczna i ulegać zmianie w zależności od marki, modelu i rocznika pojazdu.

Kancelaria Prawna IURIDICA skutecznie reprezentowała już największych polskich przewoźników w ważnych precedensowych i międzynarodowych postępowaniach jak zwrot opłat drogowych Maut (Top Collect) w Niemczech, a także zwrot podatku IVMDH czyli tzw. grosikowe w Hiszpanii. Zmowa cenowa producentów ciężarówek to kolejna możliwość dla przewoźników odzyskania sporych pieniędzy za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii.

KILKASET POSZKODOWANYCH

W tym głownie firmy zajmujące się w głównym zakresie działalnością transportową

KILKA TYSIĘCY ZGŁOSZONYCH POJAZDÓW

Producentów MAN, VOLVO, DAIMLER, MERCEDES, IVECO, RENAULT, DAF, SCANIA

NIESPEŁNA 100 GB DANYCH

Dokumentacja potwierdzająca nabycie pojazdów przez poszkodowanych

Izabela Mrozek – Kancelaria Prawna Iuridica