Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał 28 października bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowych ze wszystkich krajów odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (maut).

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Trybunał stwierdził, że dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, precyzyjny i bezwarunkowy obowiązek ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury.

Poznaj szczegóły

Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2018 (styczeń) – 2021 (wrzesień) mogą już dzisiaj domagać się odzyskania pieniędzy.

Jest z nami już 400 firm

które powierzyły nam sprawę odzyskania Mautu

Możesz jednak do nich dołączyć, aby uzyskać zwrotu Mautu za lata 2018 (styczeń) – 2021 (wrzesień).

Od początku swojej działalności jesteśmy rozpoznawani jako eksperci w pomocy prawnej dla podmiotów związanych z branżą TSL. Zaufały nam największe firmy w Polsce, dla których zwrot oznacza możliwość nowych inwestycji, aby wyróżnić się na rynku.

To szansa na odzyskanie pieniędzy, które zostały niesłusznie zapłacone.

Kalendarium działań

Pierwsze wnioski o zwrot maut Kancelaria Prawna Iuridica składała w imieniu firm transportowych w 2013 roku. Wtedy grupa niespełna 100 firm podjęła decyzję, aby walczyć o zwrot niesłusznie naliczanych opłat. Największe firmy transportowe żądają zwrotu kilku milionów euro.

2013

Pojawiła się możliwość pełnego odzyskania podatku drogowego jaki przewoźnicy płacili do 2011 roku w Niemczech.

2014

Postępowanie wzorcowe BAG przez BGL prowadzone w pierwszej instancji.

2017

Postępowanie wzorcowe BAG przez BGL prowadzone w drugiej instancji.

2020

Pierwsza rozprawa przed Izbą TSUE oraz opinia rzecznika generalnego, a następnie finalny wyrok TSUE.

Najczęściej zadawane pytania

Czy za lata 2013 – 2017 możemy dochodzić zwrotu?

Teoretycznie tak, ale ze względu na okres przedawnienia, który w Niemczech wynosi 3 lata, Kancelaria Prawna Iuridica postanowiła skupić się wyłącznie na roszczeniach za lata 2017-2020. Wnioski za te lata zostały wysłane do końca 2020 roku. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia za lata 2018 (styczeń) – 2021 (wrzesień).

Zamknęliśmy firmę, czy możemy dochodzić zwrotu?

Tak, pomimo zawieszenia lub zakończenia działalności nadal można żądać zwrotu części opłat drogowych.

Jak wygląda zgłoszenie o zwrot?

Koniecznym jest prawidłowe udokumentowanie uiszczenia opłat drogowych, niezbędne jest przedstawienie faktur lub innych dowodów potwierdzających zapłatę opłat drogowych. Wniosek musi spełniać wymogi formalne i być złożony w języki niemieckim, dlatego sugerujemy, aby korzystać z profesjonalnych pełnomocników, którzy zapewnią profesjonalną i odpowiedzialną usługę.

Ile Państwo pobierają prowizji?

Wynagrodzenie zależy od kwoty jakiej będziemy żądać w Państwa imieniu, prosimy o kontakt w tej kwestii.

Jakiego rzędu jest to kwota zwrotu?

Procentowy udział opłat, których Niemcy nie powinni byli pobierać różnił się w poszczególnych latach. Według naszych obliczeń realna kwota jaką przewoźnik może odzyskać wynosi ok. 7% zapłaconej opłaty drogowej (MAUT).

Jak długo czeka się na decyzję?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości potwierdza na 100% obowiązek zwrotu nienależycie pobranej opłaty, jednakże faktyczne zwroty to kwestia co najmniej kilku miesięcy.

Czy możliwy jest pozew zbiorowy czy muszą być pozwy indywidualne?

Nie przewidujemy pozwu zbiorowego w tej sprawie. Obowiązek zwrotu części opłat jest oczywisty w związku z czym nie ma potrzeby zbiorowego powództwa. Należy się jednak spodziewać, że Niemcy nie będą „pomagać” przy wypłacie pieniędzy, więc skorzystanie z profesjonalnego pełnomocnika na pewno pomoże skutecznie odzyskać pieniądze.

Dołącz do ponad 100 firm

Odzyskaj pieniądze

które Ci się należą

Jako przedsiębiorcy doskonale zdajemy sobie sprawę, że w biznesie liczy się każda złotówka. Jej dobra inwestycja pozwala nam na ciągły rozwój i wyróżnianie się wśród konkurencji. Mamy świadomość, że możliwość odzyskania części zapłaconego Mautu to dla wielu dużych i świadomych firm szansa na zwrot niesłusznie zapłaconych pieniędzy.

Setki firm z branży TSL zaufało nam w wielu międzynarodowych postępowaniach. Już w 2013 roku wykazaliśmy się świetną intuicją i poprowadziliśmy wiele firm przez ten precedensowy proces.

Wypełnij formularz

Na dzień 27.09.2021 zgłosiły się do nas firmy transportowe,
które łącznie zapłaciły ponad 728 milionów euro myta!

Międzynarodowe postępowania kancelarii

Warto nam zaufać. Posiadamy ogromne doświadczenie w reprezentacji firm z branży TSL przed polskimi oraz europejskimi organami.