At IURIDICA we provide our clients with professional advice in all fields of their business activity. Both entrepreneurs and partnerships as well as limited companies can rely on our services. We advise on transformations, mergers and acquisitions. Your success is our goal.

Our professional team of lawyers always support entrepreneurs with the optimal legal solutions. Our law firm specializes in:

 • advice regarding choice the adequate type of business and activity
 • providing start-ups with comprehensive services
 • preparing contracts, statutes and internal regulations for partnerships
 • representing entrepreneurs at all stages of legal proceedings (compensations, contractual penalties, contract’s executions)
 • conducting electronic writ of payment proceedings in order to expedite the end of litigation
 • effectively running the recoveries of debts
 • performing due diligence on investor’s request
 • drawing and stating opinions on sales of shares and investment agreements
 • advice on succession of enterprises

IURIDICA serves its services to over 200 companies including charitable foundations and associations.

Contact us

  Administratorami Twoich danych osobowych są Agata Majerska oraz Bartosz Majerski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka IURIDICA A. Majerska B. Majerski s.c., ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po udzieleniu odpowiedzi do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Informujemy, iż masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych.

  The highest level of legal service for entrepreneurs is guaranteed by:
  Izabela Mrozek
  Izabela Mrozek
  Attorney at law, specialist in Business Law and New Technology Law.

  Read more

  Agata Majerska
  Agata Majerska
  Author of legal literature, an experienced specialist in commercial law.

  Read more