Agata Majerska

partner zarządzający

Wykształcenie i kwalifikacje

Adwokat, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska w Katedrze Prawa Europejskiego) oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego.

Specjalizacje

  • opiniuje i przygotowuje umowy z zakresu prawa własności intelektualnej
  • doradza przedsiębiorcom i instytucjom w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
  • reprezentuje wielu przedsiębiorców z branży TSL w procesach sądowych
  • prowadzi postępowania w sprawach dotyczących obywatelstwa i imigracji
  • przygotowuje odwołania od decyzji o nałożeniu na przewoźników kar pieniężnych, prowadzi postępowania sądowo-administracyjne w tym zakresie

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Prowadziła wykłady z zakresu prawa autorskiego dla studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Wykładowca na podyplomowych studiach „Zamówienia Publiczne” organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. Jest autorką wielu artykułów w prasie i branżowych czasopismach („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” , „Gazeta Prawna”, „Transport Manager” i „TSL Biznes”). W 2015 roku Wydawnictwo Beck opublikowało książkę o ubezpieczeniach w branży TSL, której jest współautorką.

Prywatnie

Prywatnie lubi dobre książki oraz zdrowy styl życia.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.