Łukasz Chwalczuk

partner zarządzający

Wykształcenie i kwalifikacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje

Od początku swojej praktyki zawodowej nakierował swój rozwój i specjalizację w zakresie obsługi prawnej firm z  branży transportowej. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Transportu Nienormatywnego brał czynny udział w pracach nad ustawą o ruchu drogowym w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących przejazdu pojazdami nienormatywnymi.

Od marca 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu OSPTN. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Transport Section Executive w Europejskim Stowarzyszeniu Transportu Nienormatywnego ESTA Europe, następnie przyjmując stanowisko ESTA Europe Board Member w 2019 roku.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Laureat prestiżowego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”. Jest uznanym fachowcem w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczego, wielokrotny prelegent na największych w Polsce konferencjach transportowych. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, publikacji i nowatorskich analiz w branży TSL.

Prywatnie

Prywatnie pasjonat skoków spadochronowych oraz doskonalenia techniki jazdy.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.