Wykształcenie i kwalifikacje

Adwokat, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America w porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także studiów „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w renomowanej kancelarii adwokackiej.

Specjalizacje

  • reprezentuje klientów w sprawach karnych gospodarczych przed organami ścigania
    i w postępowaniach przed sądem, a także świadczy pomoc w ramach wewnętrznych dochodzeń
  • doradza klientom podczas posiedzeń zarządu w tym przygotowuje wewnętrzne akty normatywne (polecenia, zarządzenia, uchwały, instrukcje, procedury, regulaminy)
  • reprezentuje klientów w sprawach związanych z TSL w postępowaniach przed sądem
  • sporządza, negocjuje i opiniuje umowy, porozumienia i inne dokumenty pozostające w obrocie gospodarczym
  • przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące zagadnień dotyczących obrotu gospodarczego
  • przygotowuje odwołania od decyzji o nałożeniu na przewoźników kar pieniężnych, prowadzi postępowania sądowo-administracyjne w tym zakresie

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z zakresu ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielającej pomocy prawnej osobom ubogim. Uczestniczył w charakterze tłumacza w warsztatach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich oraz w przekładzie na j. polski monografii prof. S. Shavella „Foundations of Economic Analysis of Law”. Posiada poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Prywatnie

Lubi podróże.

Języki

Biegle włada językiem angielskim.