Wykształcenie i kwalifikacje

 • adwokat – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie,
 • absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
 • absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – School of American Law Catholic University of America w Waszyngtonie przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • absolwent studiów „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • absolwent studiów Prawo Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo w praktyce, na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • ekspert Fundacji AI LAW TECH

Specjalizacje

 • specjalizuje się w prawie gospodarczym w tym karnym gospodarczym,
 • występuje w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniach przed organami ścigania oraz w postępowaniach przed sądem,
 • doradza podmiotom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw gospodarczych,
 • prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające w podmiotach gospodarczych,
 • reprezentuje klientów w sprawach TSL w tym precedensowych postępowaniach o nałożeniu na przewoźników kar pieniężnych,
 • przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z obrotem gospodarczym o wielomilionowej wartości,
 • świadczy pomoc prawną w wielu głośnych i medialnych procesach,
 • doświadczenie zdobywał zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Nagrody, certyfikaty i sukcesy

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z zakresu ochrony informacji niejawnych  i dostępu do informacji publicznej. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (specjalizacja prawo karne). Wykładowca na podyplomowych studiach „Logistyka i transport drogowy” oraz „Zamówienia publiczne” organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. Absolwent Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielającej pomocy prawnej osobom ubogim (sekcja prawa karnego). Uczestnik w charakterze tłumacza w warsztatach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich oraz w przekładzie na j. polski monografii prof. S. Shavella „Foundations of Economic Analysis of Law”. Uczestnik wielu kursów z zakresu nowych technologii. Posiada poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Prywatnie

Interesuje się nowymi technologiami w tym bezpieczeństwem informacji, baz danych i urządzeń mobilnych.

Języki

Biegle posługuje się językiem angielskim w tym językiem prawniczym angielskim.