Kolejny wymagający projekt za nami! ESA logistika uruchomiła centrum logistyczne dla japońskiego dostawcy systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i chłodnictwa – Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, związane z planami ekspansji w Polsce, Ukrainie, krajach bałtyckich oraz nordyckich. Doradztwo naszej kancelarii obejmowało: - proces zawarcia umowy o współpracę w zakresie obsługi centrum logistycznego oraz umów z dostawcami i...

Kancelaria Prawna Iuridica aktualnie prowadzi nabór zainteresowanych firm pod kątem działań przeciwko dealerom DAF. Istotne jest aby zabezpieczyć wszelkie dokumenty (umowy leasingowe, faktury, korespondencję, zamówienia, dowody zapłaty, faktury wykupowe, dowody rejestracyjne etc.), które potwierdzają nabycie ciężarówek marki DAF w latach 2011-2018. Działania takie są pożądane z perspektywy zabezpieczenia przed utratą dokumentacji, bez której niem...

ESG to podejście do zarządzania firmą, które uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i korporacyjne. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy – w tym operatorzy logistyczni oraz przewoźnicy – powinni być gotowi na wprowadzenie strategii ESG do własnych strategii biznesowych tak aby ich działania były zgodne z nowymi wymaganiami ESG. Firmy, które wdrażają strategię ESG, podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj.: działania ...

Celem niniejszego memorandum jest podsumowanie ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących przepisów mających zastosowanie do transportu drogowego na Węgrzech. Dekret Rządowy nr. 686/2023. (XII.29.) zmieniające Dekret Rządowy nr.120/2016. (VI.7.) o umowach  przewozu drogowego („Rozporządzenie zmieniające”) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Węgier (w języku węgierskim: „Magyar Közlöny”) w dniu 29 grudnia 2023 r., a zmiany weszły w życie z dniem 28...

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 6 grudnia 2023 r. w hotelu Lamberton w Ołtarzewie  koło Warszawy odbędzie  się szkolenie dedykowane firmom przewozowym,  spedytorom,  pracownikom i kierownikom działów transportu, spedycji i logistyki, właścicielom firm transportowych i spedycyjnych, a także innym osobom odpowiedzialnym za transport w przedsiębiorstwach. Będzie ono prowadzone przez Łukasza Chwalczuka - wspólnika w Kancelarii Prawnej  Iur...

Cyfryzacja procesów logistycznych postępuje każdego roku. Użycie oprogramowania typu TMS, WMS lub pozycjonowania pojazdów nikogo już nie dziwi, a mimo powszechnej potrzeby usprawnienia sposobu udowodnienia wykonania przewozu Europa nadal zmaga się z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających stosowanie elektronicznych (cyfrowych) listów przewozowych.