10 najważniejszych faktów o zmowie cenowej producentów, czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

W związku z lipcową decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zmowy cenowej producentów ciężarówek zgłasza się do nas coraz więcej przewoźników, którzy zainteresowani są odzyskaniem części pieniędzy za zakup pojazdów w czasie nielegalnego porozumienia najpopularniejszych europejskich marek. Jesień 2016 roku to czas, gdy europejscy przewoźnicy za pośrednictwem wyspecjalizowanych kancelarii przygotowują się do wystąpienia przeciwko producentom ciężarówek. Cel jest jasny – chcą odzyskać ich własne pieniądze, stracone przez zakup pojazdów po zawyżonej cenie.

Jak polscy przewoźnicy powinni zachować się, aby nie stracić szansy na odszkodowanie? Na to i inne pytania odpowiadamy w naszym najnowszym artykule dotyczącym pozwu zbiorowego.

1. Czym jest zmowa cenowa?

Zmowa cenowa to porozumienie przedsiębiorstw na pewnym rynku dotyczące poziomu cen, mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. W szerszym kontekście zmową nazywa się sytuację, w której dwa lub większa liczba przedsiębiorstw wspólnie ustalają ceny lub wielkości produkcji, dokonują podziału rynku lub wspólnie podejmują decyzje handlowe.

2. Którzy producenci się brali udział w zmowie cenowej?

W nielegalnej zmowie cenowej brali udział wszyscy najwięksi producentów ciężarówek:

  • MAN
  • Volvo
  • Dailmer/Mercedes
  • Iveco
  • Renault

Przyznali się oni do nielegalnych działań dotyczących ustalania cen ciągników. Komisja Europejska prowadzi również postępowanie w stosunku do Scanii, która nie przyznała się do winy, jednak według KE również brała udział w nielegalnym porozumieniu.

3. Kto może dochodzić roszczeń?

Szansę na odszkodowanie ma każdy, kto zakupił pojazd w czasie obowiązywania zmowy cenowej. W zakres poszkodowanych wchodzą zarówno przewoźnicy, którzy zakupili pojazdy bezpośrednio od producentów, jak i od dealerów czy pośredników.

4. Za jakie lata można uzyskać odszkodowanie?

Zmowa cenowa trwała w latach 1997-2011 i za te lata można wnosić roszczenie w celu uzyskania odszkodowania.

5. Czy są wymagania odnośnie liczby zakupionych ciężarówek w powyższym okresie?

Nie, do pozwu zbiorowego mogą przystąpić przewoźnicy, którzy zakupili 1 pojazd, a także tacy, którzy zakupili kilkaset sztuk.

6. Ile pieniędzy można odzyskać?

Przewidujemy, że realną wysokością możliwego odszkodowania jest kwota około 10% wartości zakupionego pojazdu. Ta kwota może być elastyczna i zmieniać się w zależności od marki, modelu i rocznika pojazdu.

7. Dlaczego pozew zbiorowy?

Postępowanie w formie pozwu zbiorowego cechuje znacznie niższa opłata sądowa – 2% wartości roszczeń w porównaniu 5% dla pozwu indywidualnego, a także możliwość rozłożenia kosztów postępowania na członków grupy.

W przypadku najbardziej popularnych producentów – Volvo, MAN, DAF i Mercedes, już dokonano wystarczającej ilości zgłoszeń, co umożliwi proporcjonalne obniżenie opłaty sądowej każdego przewoźnika poniżej 2%.

8. Jakie są koszty postępowania?

Złożenie pozwu wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 2% dochodzonego odszkodowania. W trakcie postępowania mogą pojawić się również dodatkowe koszty – takie jak koszty tłumaczeń bądź opinii biegłych.

W związku ze współpracą z międzynarodowymi podmiotami – kancelaria przewiduje również możliwość finansowania całego sporu sądowego przez podmioty trzecie (fundusze zajmujące się finansowaniem pozwów zbiorowych), dzięki czemu przewoźnik nie ponosi żadnego ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem procesu.

9. Czy kancelaria IURIDICA ma doświadczenie w reprezentacji grupy polskich przewoźników?

Kancelaria skutecznie reprezentowała już największych polskich przewoźników w ważnych, precedensowych i międzynarodowych postępowaniach – takich jak zwrot opłat drogowych Maut (Toll Collect) w Niemczech, a także zwrot podatku IVMDH (tzw. grosikowe) w Hiszpanii.

10. Jak przystąpić do pozwu zbiorowego?

Celem uzyskania bezpłatnej informacji o możliwości odszkodowania i jego wysokości należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie kancelarii, a następnie oczekiwać kontaktu ze strony wykwalifikowanych prawników, którzy przedstawią potencjalne możliwości działania w sprawie.