Adw. Bartosz Majerski członkiem Stowarzyszenia AIJA

Adwokat Bartosz Majerski został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA z siedzibą w Brukseli i dołączył do trzech komisji działających w ramach Stowarzyszenia: Komisji Transportu, Komisji TRADE (Trade, Retail, Agency, Distribution, E-commerce) oraz Komisji Procesowej.

AIJA skupia ponad 4000 prawników z renomowanych kancelarii z całego świata i  koncentruje się na działalności naukowej, wymianie doświadczeń swoich członków oraz networkingu.

Wielu naszych Klientów oczekuje prowadzenia międzynarodowych projektów, do których niezbędne jest zaangażowanie lokalnych prawników i koordynowanie ich pracy. Do tego typu działań niezbędne jest posiadanie sprawdzonych partnerów na całym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki członkostwu w prestiżowej AIJA, nasza kancelaria będzie w stanie zaoferować jeszcze większy i kompleksowy wachlarz usług prawnych.

Attorney Bartosz Majerski became a member of International Association of Young Lawyers AIJA based in Brussels and joined three committees operating within the Association: Transport Committee, TRADE Committee (Trade, Retail, Agency, Distribution, E-commerce) and Litigation Committee. AIJA has  over 4000 members from reputable law firms from the entire world and focuses on scientific activities, exchange of experience of its members and networking.

Many of our clients expect international projects, for which it is necessary to involve local lawyers and coordinate their work. For this type of activity, it is necessary to have solid partners around the world. We hope that thanks to the membership in the prestigious AIJA, our law firm will be able to offer an even larger and comprehensive range of legal services.