Kolejny wymagający projekt za nami! ESA logistika uruchomiła centrum logistyczne dla japońskiego dostawcy systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i chłodnictwa – Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, związane z planami ekspansji w Polsce, Ukrainie, krajach bałtyckich oraz nordyckich. Doradztwo naszej kancelarii obejmowało: - proces zawarcia umowy o współpracę w zakresie obsługi centrum logistycznego oraz umów z dostawcami i...

Kancelaria Prawna Iuridica aktualnie prowadzi nabór zainteresowanych firm pod kątem działań przeciwko dealerom DAF. Istotne jest aby zabezpieczyć wszelkie dokumenty (umowy leasingowe, faktury, korespondencję, zamówienia, dowody zapłaty, faktury wykupowe, dowody rejestracyjne etc.), które potwierdzają nabycie ciężarówek marki DAF w latach 2011-2018. Działania takie są pożądane z perspektywy zabezpieczenia przed utratą dokumentacji, bez której niem...

Od dnia 14 marca 2024 zaczął obowiązywać znowelizowany Kodeks karny. Jedną z wprowadzonych zmian jest konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Zgodnie z nowelizacją od 14 marca 2024 roku, nietrzeźwy kierowca, który będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, zawsze będzie tracił samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, czy też nie. W takiej sytuacji policja tymczasowo zajmie samochód na okres do 7 dni, następnie z...

ESG to podejście do zarządzania firmą, które uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i korporacyjne. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy – w tym operatorzy logistyczni oraz przewoźnicy – powinni być gotowi na wprowadzenie strategii ESG do własnych strategii biznesowych tak aby ich działania były zgodne z nowymi wymaganiami ESG. Firmy, które wdrażają strategię ESG, podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj.: działania ...

Celem niniejszego memorandum jest podsumowanie ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących przepisów mających zastosowanie do transportu drogowego na Węgrzech. Dekret Rządowy nr. 686/2023. (XII.29.) zmieniające Dekret Rządowy nr.120/2016. (VI.7.) o umowach  przewozu drogowego („Rozporządzenie zmieniające”) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Węgier (w języku węgierskim: „Magyar Közlöny”) w dniu 29 grudnia 2023 r., a zmiany weszły w życie z dniem 28...

Adwokat Agnieszka Sowa z naszej kancelarii oprócz doradztwa dla podmiotów z branży, zajmuje się tą tematyką naukowo. Dlatego nie mogło zabraknąć jej podczas ubiegłotygodniowej (23-24 listopada 2023) konferencji "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jeden z panelów zdominowała tematyka transportowa. Mec. Sowa wygłosiła referat: "Roszczenia regresowe zakła...