przewóz narkotyków

Border Force – Wygrane Sprawy part VI

Sukces działań Kancelarii Prawnej IURIDICA –  zwolnienie bez opłat zatrzymanego przez Border Force pojazdu podczas próby wwozu przez kierowcę do Wielkiej Brytanii narkotyków o wartości około miliona złotych.

Zestaw klienta Kancelarii – dużej spółki transportowo-spedycyjnej spod Warszawy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Border Force w Dover w grudniu ubiegłego roku. Przewożonym towarem na naczepie były opony francuskiego producenta, największego w Europie i jednego z największych na świecie. W trakcie kontroli funkcjonariusze Border Force zwrócili uwagę na plastikowe pojemniki w kabinie kierowcy, w których znajdowały się podejrzane pakunki. Ostatecznie okazało się, że w tych pojemnikach znajdowały się narkotyki o wartości około miliona złotych. Ani firma przewozowa, ani załadowca nie brali udziału w procederze przewozu nielegalnych substancji. Konsekwencją tego nielegalnego działania dla kierowcy było uznanie go przez sąd brytyjski winnym próbie wwozu narkotyków i skazanie na kilka lat pozbawienia wolności. 

Wskutek próby przemytu służby celne brytyjskie zatrzymały ciągnik klienta Kancelarii i umieściły go na parkingu służb w Dover. Przewoźnik stanął przed problemem odzyskania zatrzymanego pojazdu. Przy współpracy z radcą prawnym Izabelą Mrozek z Kancelarii Prawnej IURIDICA zostały przygotowane w sprawie obszerne wyjaśnienia stanowiące jednocześnie wniosek o zwolnienie pojazdu. Przewoźnik musiał wykazać, że dochował należytej staranności przy realizacji przewozu, a kierowca był uczestnikiem incydentu związanego z przemytem po raz pierwszy. Wskutek podjętych działań, po około trzech miesiącach oczekiwania na rozstrzygnięcie, Border Force National Post Seizure Unit wydało decyzję o zwolnieniu pojazdu i odstąpiło od nałożenia kar finansowych na przewoźnika. 

W opisanej sprawie szereg czynników miało wpływ na pozytywne rozstrzygnięcie dla firmy i zwolnienie pojazdu. Posiadanie przez spółkę wewnętrznych procedur i szkoleń dla kierowców w zakresie zapobiegania przemytowi oraz zapobieganie nielegalnej imigracji, wieloletni kontrahent (zleceniodawca) i sprawdzony towar będący przedmiotem przewozu, prawidłowa weryfikacja kierowców, czynny udział kierowcy w przemycie – przyczyniły się do korzystnego dla przewoźnika zakończenia sprawy. Należy mieć jednak na uwadze, iż jednym z możliwych scenariuszy w tego typu sprawach jest decyzja odmawiająca zwrotu pojazdu przewoźnikowi, co może pociągnąć poważne konsekwencje finansowe dla spółki.

 

Wpis przygotowany przez radcę prawnego Izabelę Mrozek