Europejski rejestr naruszeń w transporcie – jakie przewinienia mogą spowodować odebranie licencji transportowej?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zobowiązało kraje członkowskie UE do stworzenia i połączenia w jedną sieć bazy danych o przewoźnikach drogowych.