IURIDICA obecna na spotkaniu ESTA i Targach BAUMA 2016

W dniach 14-15 kwietnia w Monachium odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego (ESTA), w którym z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego uczestniczył Łukasz Chwalczuk – prawnik naszej kancelarii. Podczas spotkania Sekcji Transportu ESTA, w którym brali udział przedstawiciele stowarzyszeń skupiających przewoźników ładunków ponadnormatywnych z 11 krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Włoch, Polski, Czech, Ukrainy i Turcji, omówiono najważniejsze problemy związane z poruszaniem się po drogach publicznych pojazdów przewożących ładunki specjalne w poszczególnych krajach.

esta-bauma-2016-iuridica_2

W składzie polskiej delegacji obecny był również przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego – Pan Marcin Mroczkowski z WITD Bydgoszcz. Zaprezentowane zostały rezultaty dotychczasowej współpracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN) z organem uprawnionym do kontroli przewozów drogowych (ITD) na rzecz doskonalenia przepisów prawa w obszarze przewozów nienormatywnych w Polsce. Spotkały się one z bardzo dużym uznaniem władz ESTA i stały się wzorem kierunków działań dla innych krajów.

esta-bauma-2016-iuridica_3

Podczas wieczornej uroczystej gali „ESTA Awards of 2016″ wręczono nagrody m.in. za najciekawsze a zarazem najtrudniejsze transporty specjalne w 2015 roku. Fakt, że wśród wąskiego grona trzech firm nominowanych w kategorii „Transport ładunku o masie do 120 ton” znalazł się przewoźnik drogowy z naszego kraju (firma TAG – Spezialtransporte & Projektlogistik) pokazuje, że Polska posiada i potwierdza swoją silną pozycję na europejskim rynku usług transportu ładunków ponadnormatywnych.

esta-bauma-2016-iuridica_4 esta-bauma-2016-iuridica_5