Jak unikać kosztów okołotransportowych? opóźnienia w dostawie, podbieranie klientów, anulowanie zlecenia przewozowego, itp. – studium przypadku

Stały już udział Pana Łukasza Chwalczuka na największej w Polsce konferencji branży TSL – KONFERENCJA TRUCK & BUSINESS – zaowocował przedstawieniem prezentacji nt. „Jak unikać kosztów około-transportowych: opóźnienia w dostawie, podbieranie klientów, anulowanie zlecenia przewozowego, itp. – studium przypadku”. Dzięki temu wielu przewoźników uzyskało niezbędną wiedzę prawną jak unikać tego typu kosztów.