Kolejna konferencja Truck & Business Relacja wideo zawierająca wypowiedź Łukasza Chwalczuka

Podczas tej konferencji Pan Łukasz Chwalczuk przedstawił prezentację nt. „Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie drogowym”. Jest ona kontynuacją podjętej współpracy z giełdą transportową Trans w zakresie zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transporcie drogowym.